Neways en VDL Groep kopen Industrial Components

fallback
Neways Electronics International NV en VDL Groep BV hebben vandaag een intentieverklaring getekend met Stork NV over de voorgenomen koop van Stork Electronics en Stork Industrial Modules, de twee grootste werkmaatschappijen van Stork Industrial Components.

Bij de twee werkmaatschappijen gaat het in totaal om ongeveer 400 FTE’s en een gerealiseerde jaaromzet in 2003 van EURO92 miljoen. Verwacht wordt dat de transactie in de komende maanden haar beslag zal krijgen. De overname zal direct bijdragen aan de resultaten van Neways en VDL Groep. Neways zal de activiteiten van Stork Electronics, dat zich richt op ontwerp en productie van hoogwaardige elektronische componenten en systemen, overnemen. Dit betreft ongeveer 70% van de door Neways en VDL Groep gezamenlijk over te nemen activiteiten. De activiteiten van Stork Industrial Modules, dat actief is op het gebied van ontwerp en productie van hoogwaardige mechanische componenten en systemen, worden overgenomen door VDL Groep.

 • Financiering
  Neways zal de overname deels financieren middels versterking van het garantievermogen, waaronder een uitgifte van nieuwe aandelen van maximaal 9,9% van het gewone uitstaande aandelenkapitaal. Het resterende deel wordt gefinancierd door verruiming van de bestaande kredietfaciliteiten. VDL Groep financiert de overname uit eigen middelen.

 • Motivering voor overname
  De overname is voor Neways strategisch zeer interessant. Stork Electronics is sterk op het gebied van ontwikkeling en engineering van elektronische componenten en systeembouw. De overname geeft daarmee een krachtige impuls aan de verdere ontwikkeling van deze, voor Neways strategische competenties. Met de overname breidt Neways bovendien haar Europese netwerk uit en kunnen klanten breder en optimaler worden bediend. De integratie van Stork Electronics binnen Neways zal diverse synergievoordelen opleveren, zowel op het gebied van gezamenlijke business development, inkoop als overhead. Daarnaast kunnen belangrijke efficiencyvoordelen worden gerealiseerd door productie, die nu nog door de Stork Electronics aan derden wordt uitbesteed, over te hevelen naar de eigen productiefaciliteiten van Neways in Oost-Europa en China. Voor VDL Groep sluiten de activiteiten van Stork Industrial Modules, met betrekking tot de mechanische componenten en systemen, uitstekend aan bij de huidige activiteiten van de onderneming. Met de overname van deze activiteiten versterkt de onderneming haar positie op de internationale markt van industriële toeleveranciers.

 • Ondernemingraden en NMa
  De betreffende ondernemingsraden zullen om advies worden gevraagd. De NMa zal om goedkeuring worden gevraagd van de transactie.

 • Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Neways
  Instemming van de aandeelhouders van Neways is een voorwaarde voor de overname. Op korte termijn zal daarom een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden uitgeschreven.

 • Over Neways
  Neways Electronics International NV, met haar hoofdkantoor in Son, is een aan de Euronext Amsterdam genoteerde, internationaal opererende leverancier van industriële en professionele elektronica. De onderneming boekte in 2003 een omzet van EURO137 miljoen en biedt werk aan ongeveer 1550 medewerkers. Neways heeft werkmaatschappijen in Nederland, Duitsland, Slowakije, Hongarije en China. Neways is actief op de markt van EMS (Electronic Manufacturing Services). Kernactiviteiten van Neways zijn assemblageprocessen bestaande uit het plaatsen van elektronische componenten op printplaten (Printed Circuit Board Assembly, ofwel PCBA). Daarnaast is Neways actief in de levering van micro-elektronica, kabelsystemen en van geïntegreerde apparaten en (sub)systemen. Neways richt zich met name op de levering van kleinere series met de nadruk op flexibiliteit, leverbetrouwbaarheid en kwaliteit van het product. Naast de productie en assemblage van PCB’s, micro-elektronica en kabelsystemen concentreert Neways zich meer en meer op ontwikkeling, systeembouw, testen en service en reparatie. Neways levert aan OEM’s en aan industriële toeleveranciers. Producten van Neways worden onder meer toegepast in de halfgeleider-, medische en telecommunicatie-industrie.

 • Over VDL Groep
  VDL Groep, met het hoofdkantoor in Eindhoven, is een internationale onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling, productie en verkoop van halffabrikaten en eindproducten. In totaal maken 60 werkmaatschappijen verspreid over 14 landen met circa 4.500 medewerkers deel uit van de groep. In 2003 had de VDL Groep een omzet van EURO760 miljoen en een netto resultaat van EURO29,1 miljoen. Op het terrein van toeleveringen is VDL toonaangevend in metaalbewerking, kunststofverwerking, assemblage en oppervlaktebehandeling. De sector bussen & chassis bestaat uit touringcars, chassis, openbaar vervoerbussen en mini- & midibussen. De sector eindproducten omvat veersystemen voor de automotive industrie, productieautomatiseringssystemen, warmte-, koel- en luchttechnische installaties, installaties voor de olie-, gas- en petrochemische industrie, zonnebanken en dakkoffers, systemen voor de intensieve veehouderij, buissystemen, sigaren- en verpakkingsmachines en containersystemen.