Kansen voor NetSuite in ‘cloud savvy’ Nederland

Het snelgroeiende Oracle NetSuite ziet volop kansen in ons land. Managing director Mark Woodhams: "Men is nu klaar voor ERP-toepassingen in de cloud."

“Ik heb momenteel een erg opwindende baan”, zegt Mark Woodhams lachend. Als managing director EMEA is hij verantwoordelijk voor de groei van Oracle NetSuite in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Hij werkt aan een aantal stevige uitbreidingen.

Het aannemen van nieuw personeel is één van de grote uitdagingen voor Netsuite, het snel groeiende Amerikaanse cloud computing-bedrijf, dat werd opgericht in 1998 en wereldwijd in 190 landen klanten bedient. Vorig jaar voorjaar kondigde de onderneming aan het vizier op de Benelux te richten, vanwege de aanwezigheid van veel snelgroeiende en internationaal opererende bedrijven. 

Groeimarkt

De markt voor ERP-toepassingen groeit momenteel hard. Onderzoeksbureau Gartner becijferde eind 2015 dat de markt in Nederland en België 724 miljoen dollar bedroeg. In 2018 zou dit maar liefst 850 miljoen dollar zijn. “Men is nu klaar voor ERP-toepassingen in de cloud”, verklaart Woodhams de groei. Dat was in het verleden anders: “Toen ik zes jaar geleden begon, waren we hele dagen en weken bezig mensen te overtuigen van het nut van de cloud. We legden mensen uit wat het is, wat de voordelen zijn en lieten zien dat er geen risico is.” Financiële informatie in de cloud opslaan was toen ondenkbaar, zegt Woodhams: “Nu ziet men in dat dit de cloudbedrijven de mogelijkheid geeft om te groeien en dat men afscheid kan nemen van oude-ERP systemen die niet zijn aangesloten op de business.”

Waarom dat omslagpunt nu bereikt wordt? Het is de ontwikkeling van de markt, zo duidt Woodhams de situatie. Hij wijst op de Bell Curve, een grafiek die in het boek Crossing the Chasm van Geoffrey Moore gebruikt wordt om de ontwikkeling van technologische bedrijven te verklaren. Woodhams: “Wij waren pioniers op dit gebied. Niemand deed wat wij deden. Nu zitten we halverwege de stijgende lijn. We zijn nog niet overal geaccepteerd, maar een meerderheid begint in te zien dat de cloud de toekomst is.”  

Succesvolle implementatie

Om een ERP-systeem succesvol te maken, is een goede implementatie essentieel. Gebruikt niemand het systeem, dan levert het ook niets op. Netsuite trekt in Nederland samen op met een aantal system integrators, waaronder Capgemini. Dit bedrijf helpt Netsuite met de implementatie van de systemen bij de klanten en het benodigde change management. 

Adriaan van Zetten, deliverymanager bij Capgemini, is verantwoordelijk voor het partnership met Netsuite. “We zien dat veel bedrijven weinig kunnen met het meer traditionele aanbod van ERP-systemen. Zij staan op een bepaald moment voor de keuze om veel geld te investeren in een ERP-systeem. Kunnen ze niet beter kiezen voor een oplossing die meer agile is en in de cloud? Er is duidelijk behoefte aan alternatieven in de markt. Een oplossing als Netsuite is cloud-based en meer standaard, en biedt heel veel mogelijkheden. Dat is een oplossing voor kleine en middelgrote bedrijven. Dit zou ook zomaar de standaard kunnen worden.”


Adriaan van Zetten, Capgemini

Niet iedereen wil altijd mee met de veranderingen die een nieuw systeem met zich meebrengt: “Nu zie je dat verschillende onderdelen van een bedrijf met verschillende producten werken. Of het is hetzelfde product, maar wel aangepast, dus in feite gaat het dan ook om een andere oplossing. Mensen zien zo’n systeem als hun kindje. Dus hoe zorg je dat de medewerkers toch op een ander systeem gaan werken. Daarmee gaan wij aan de slag”, vertelt Van Zetten over de implementatie.

Uitdagingen kunnen liggen in de organisatie, de cultuur, de gevoelens van mensen of de omgang met de interface: Van Zetten: “Het gaat om het verbinden van de menselijke perspectief met de technologie. Capgemini werkte bijvoorbeeld aan de implementatie van NetSuite bij Transavia. Daarbij moest het rekening houden met cultuurverschillen. Om die reden bracht het bedrijf Fransen in Frankrijk en Nederlanders in ons land, om een beter begrip te krijgen van wat er speelde. “We kregen niet alleen informatie via de officiële kanalen. Ook kregen we mee wat er in de wandelgangen besproken werd. Daardoor wisten we precies wat er speelde.”

Hulp bij groei

Woodhams stelt dat groeiende bedrijven kunnen profiteren van een goed functionerend ERP-systeem. Al gaat het in eerste instantie om andere zaken. “Technologie is een enabler”, zegt hij. “Eerst moet aan andere voorwaarden voldaan worden: een bedrijf moet uitvinden waar het voor staat, wat de missie is en zorgen dat alle neuzen in de organisatie dezelfde kant op staan.” Gezien de snelle groei die NetSuite zelf meemaakt, kan Woodhams uit eigen ervaring putten: “Toen ik hier begon, werkten er mensen waartussen veel onenigheid was. Dat hebben we omgebogen. Nu hebben we een omgeving waar een discussie geaccepteerd is, maar waar we uiteindelijk wel allemaal achter de beslissing staan.” NetSuite bouwde aan een platte organisatie en een cultuur waarin het maken van fouten toegestaan is en waar plezier voorop staat, zegt Woodhams. 

Technologie wordt belangrijk op een ander punt. Woodhams: “De gemiddelde levensduur voor bedrijven wordt steeds kleiner, tegenwoordig gaat het om slechts tien jaar. Hoe kun je agile zijn, concurrerend blijven en snel reageren op de markt? Die vragen zijn nu relevant. Dus hoe kan ik zorgen dat mijn systemen het bedrijf op deze gebieden ondersteunen? De visie van NetSuite is dat een geïntegreerd beeld van je business de grip van bedrijven hierop vergroot.”  

Klaar voor de cloud

Woodhams moet in zijn regio dit jaar een substantiële groei zien te bereiken. Het jaar erop moet er opnieuw gegroeid worden  en het jaar erop weer. De keuze voor de uitbreiding naar de Nederlandse markt is een logische, zegt de managing director: “De enige manier waarop ik dat ga bereiken, is door op te schalen in nieuwe regio’s.” 

Naast verdubbeling van de markt in Groot-Brittannië betekent dat uitbreiden naar Scandinavië, de Benelux, Frankrijk en Duitsland. Bij die eerste twee gaat het weliswaar om kleinere economieën, maar het zijn wel landen die “cloud savvy” en “cloud aware” zijn. “We hebben zwaar geïnvesteerd in ons product. Nu is het een kwestie van uitvoering. We zitten in Nederland dus ongeveer op het niveau van Groot-Brittannië vijf jaar geleden.”
Woodhams verwacht in Nederland zelfs een sterkere groei dan in zijn thuisland. Dit omdat het startpunt percentueel lager ligt. Maar ook omdat er hier veel bedrijven zitten uit een aantal sectoren waarin NetSuite nu al sterk vertegenwoordigd is (bv. software of groothandels), zegt Woodhams. 

Vrijheid

De overname door Oracle vorig jaar heeft zeker een rol gespeeld bij de groei die NetSuite doormaakt. Het bedrijf profiteert van de voordelen van de sterke naam van de moeder. Die opent deuren. Ook zorgt Oracle voor investeringen. Maar de manier van werken van NetSuite is door de overname niet veranderd. Woodhams heeft veel vrijheid gekregen om te doen wat hij wil: “Ze hebben niet gezegd hoe groot we moeten worden. Ze hebben enkel gezegd: ‘Maak NetSuite zo groot mogelijk en doe dat zo snel mogelijk’”, zegt Woodhams. 

NetSuite is een aparte entiteit. Woodhams spreekt over five degrees of separation tussen Oracle en NetSuite. “Ik rapporteer naar iemand binnen Oracle, ik geef mijn forecasts af. Maar verder zijn we een losstaand onderdeel. Daardoor kan ik de cultuur die ik in Groot-Brittannië heb gebouwd ook in de nieuwe regio’s neerzetten. Ik werk nog steeds op dezelfde manier als voor de overname.”

Middel en geen doel

Woodhams en Van Zetten zien binnen hun werk heel wat bedrijven en financiële afdelingen van binnen. Hebben ze nog een advies voor de CFO? De Brit ziet de rol van de financieel eindverantwoordelijke snel veranderen: “De CFO is steeds meer bezig met het nemen van besluiten over de toekomst van het bedrijf. De hoeveelheid data waarover ze beschikking hebben is enorm. Dus als problemen rondom het samenbrengen van deze data opgelost worden en de gegevens goed geïntegreerd zijn, maakt dit hun werk eenvoudiger. Slimme CFO’s zijn minder bezig met hun systemen en meer met informatie.”

Woodhams merkt ook op dat het fijn is om met een CFO te kunnen werken die nee kan zeggen. Bij de implementatie van de systemen gaat het vaak om krappe schema’s: “Iemand moet kunnen zeggen: ‘We gaan dit nu niet doen. Dat pakken we later op.’ Het gaat om het aanbrengen van focus. Ik heb met een aantal CFO’s gewerkt die hier erg goed in waren.”

Van Zetten roept vooral op het doel van het inrichten van een ERP-systeem scherp te hebben en vast te houden aan die standaard: “Als je groei en agility wilt bereiken, richt het systeem dan op die manier in.” In het verleden ging dit vaak fout. Systemen werden te uitgebreid doordat er allerlei functies aan toegevoegd werden. Het resultaat was een versnipperd landschap van systemen. Van Zetten: “Kijk scherp naar wat er nodig is en hoe het systeem hierbij kan helpen. Een ERP is een middel om een bepaald doel te bereiken. Geen doel op zich.”

Gerelateerde artikelen