Nederlandse werknemers optimistisch over de arbeidsmarkt

Werknemers zijn over het algemeen optimistisch over de toekomst van de arbeidsmarkt en de economie in Nederland. Volgens de meest recente kwartaalstudie van het werving- en selectiebureau PageGroup denkt 66 procent van de kandidaten tussen de 30 en 49 dat de arbeidsmarkt verbetert.

De resultaten van het onderzoek van PageGroup zijn een reflectie van de aantrekkende economie. Met een lichte geraamde groei van 1,8 procent (CPB) zit ook het aantal vacatures weer in de lift. Volgens het CBS kwamen er in het eerste kwartaal van dit jaar 224 nieuwe vacatures bij.
Oudere kandidaten zijn desondanks gematigder over hun kansen op een nieuwe baan. Van alle werknemers en werkzoekenden ouder dan 49 jaar denkt slechts 47 procent dat de arbeidsmarkt verbetert. Dat is een stuk minder dan in sommige van de omringende landen. Zo denkt 77 procent van de kandidaten in Duitsland in dezelfde leeftijdsgroep dat de kansen op de arbeidsmarkt toenemen.
Kwartaalstudie over vertrouwen werknemers
Ieder kwartaal doet PageGroup – het moederbedrijf van Page Personnel, Michael Page en Page Executive – onderzoek naar het vertrouwen van de beroepsbevolking. In het eerste en tweede kwartaal van 2016 werden 14.000 Europeanen gevraagd naar hun carrièreverwachtingen, salarisontwikkelingen en werktevredenheid, en hun verwachtingen ten aanzien van de economie en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het algemeen.

Positieve trend op de Europese arbeidsmarkt
De verwachtingen van de Nederlandse werknemers passen in een bredere trend op de arbeidsmarkt in Europa. Gemiddeld zijn Europese werkenden en werkzoekenden van alle leeftijden positief over hun huidige professionele situatie en hun kansen op een baan in de nabije toekomst.
Dat neemt niet weg dat er per land grote verschillen zijn. Vooral in Zuid-Europa hebben werknemers weinig vertrouwen in de toekomst. In landen als Italië, Spanje en Portugal denkt minstens 70 procent van de kandidaten dat de arbeidsmarkt niet verbetert.
Het meest optimistische land is Zweden. Daar geeft 60 procent van de werknemers een positief cijfer aan de huidige situatie op de arbeidsmarkt. Over de toekomst zijn ze nog positiever: 77 procent denkt dat de markt nog verder zal aantrekken.
Bron: PageGroup

Gerelateerde artikelen