Nederlandse werknemer gaat voor inhoud in plaats van status en salaris

Een derde van de Nederlandse medewerkers blijkt bereid te zijn om een lager loon of een minder belangrijke baan te accepteren. Men wil dat doen wanneer dat bijdraagt aan iets belangrijks of zinvollers. Deze gegevens komen uit een internationaal onderzoek van Kelly Services dat de meningen weergeeft van bijna 100.000 mensen in 34 landen, inclusief Nederland.

Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Kelly Services, internationale speler op het gebied van Human Resources, toont verder dat 41% van de respondenten inkomen en status wil inleveren voor een zinvollere invulling van zijn of haar functie. De leeftijdscategorie 18 tot 29 is hiertoe het meest bereid.

Patricia Becker, Algemeen Directeur Benelux bij Kelly Services, zegt dat een duidelijk aantal ondervraagden werkelijk bereid is om minder te verdienen en de status in te leveren wanneer dat belangrijk is voor hen en de organisatie. ‘Werknemers kennen waarde toe aan hun werk, wat persoonlijk bevredigend is, die voor competenties en zelfvertrouwen zorgt en wat helpt bij het behalen van doelstellingen op lange termijn’, aldus Becker.

Het onderzoek geeft de waarde van werk weer in termen van trots en zelfvertrouwen. Het toont verder de verschillende opvattingen van meerdere leeftijdsgeneraties. Enkele belangrijke conclusies uit het onderzoek: Het blijkt dat 42% van de leeftijdscategorie 18 tot 29 jaar bereid is om salaris in te leveren en een lagere functie aan te nemen voor een baan die meer zinvol is.

####

Een groot deel van de generatie 30 tot 47 jaar wil het komende jaar op zoek gaan naar een nieuwe baan, dit percentage is 65%. Van de babyboomers, 48 tot 65 jaar, zegt 40% dat hun carrièredoelen niet worden gehaald in hun huidige baan.

De conclusies tonen dat de categorieën 18 tot 29 jaar en 30 tot 47 jaar over het algemeen wisselvallig tevreden zijn met hun carrièrekeuzes en ?vooruitzichten. Binnen iedere leeftijdscategorie zijn de vrouwen bezorgder over hun carrièrekeuzes dan mannen. De komende tijd gaan ook meer vrouwelijke respondenten dan mannelijke op zoek naar een nieuwe baan.

Hoewel veel respondenten bedenkingen hebben bij de reële waarde van hun werk, voert de grote meerderheid hun taken uit volgens hoge persoonlijke normen. Het blijkt dat 74% van de respondenten zegt dat het werk dat zij uitvoert, een gevoel van trots geeft terwijl 64% zegt dat het werk het zelfvertrouwen doet groeien. Becker stelt dat de uitkomsten het belang voor werkgevers benadrukken om het beste in hun personeelsbestand naar boven te halen. Dit is mogelijk door het creëren van werk dat interessant en stimulerend is en dat werknemers uitdaagt om nieuwe vaardigheden te leren.

‘De ambitie van de werknemers zal duidelijk veranderen tijdens het verloop van de carrière. Het is daarom belangrijk om de eigenschappen te herkennen die men in ieder stadium belangrijk vindt om zo een team te vormen van gemotiveerde, stabiele en goed presterende werknemers’, besluit Becker.

 

Gerelateerde artikelen