Werkgevers mikken op 2,5% loonstijging

Nederlandse werkgevers zijn van plan om in 2018 de lonen gemiddeld met 2,5 procent te verhogen.

Dat blijkt uit een jaarlijks internationaal onderzoek door organisatieadviseur Korn Ferry naar plannen die werkgevers hebben voor hun beloningsbeleid.

De verwachte loonstijging ligt met 2,5 procentmaar zeer beperkt boven de loonstijging van vorig jaar voor dezelfde onderzochte groep (2,4%). Hiermee lijkt nog geen gehoor te worden gegeven aan de oproep tot hogere loonstijgingen om de economie te stimuleren. 

“Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers in het algemeen nog te weinig druk ervaren om de lonen sneller te verhogen”, zegt arbeidsvoorwaarden-expert Rob Westrek van Korn Ferry. “Er is wel sprake van salarisdruk, maar die zien we vooral bij technische en digitale specialisten, zoals ingenieurs, specifieke IT-functies en data-analisten. Door de digitalisering hebben bedrijven in alle sectoren veel behoefte aan dergelijke specialisten.” Tussen de sectoren zelf zijn de verschillen relatief beperkt.

De verwachtingen voor Nederland zijn in lijn met voorgaande jaren. Van een verhoging naar aanleiding van de verschillende oproepen tot grotere loonstijgingen lijkt geen sprake. “Werkgevers zien heus wel wat de macro-economische effecten kunnen zijn van loonstijgingen, maar zij kijken vooral naar hoe zij met het beschikbare loonbudget kunnen zorgen dat zij de juiste mensen kunnen behouden en hoe zij belangrijk nieuwe talent kunnen aantrekken”, legt Westrek uit. “Voor bedrijven valt er weinig rendement te verwachten als iedereen er evenveel bij krijgt, en ze kijken daarom naar een slimme besteding van het totale loonbudget.”

Loonruimte gericht besteden
In lijn daarmee adviseert Westrek bedrijven om de beschikbare loonruimte heel gericht te besteden en niet alleen te denken aan een hoger salaris. “Jongere generaties kijken niet alleen naar de hoogte van hun salaris, maar vinden aspecten als opleiding en doorgroeimogelijkheden net zo belangrijk; vaak zelfs belangrijker. Tegelijkertijd hebben werknemers van oudere generaties er vaak veel meer aan als loonruimte wordt geïnvesteerd in duurzame inzetbaarheid van werknemers.”

In de ons omringende landen worden vergelijkbare salarisverhogingen verwacht: in Duitsland 2,5 procent, het Verenigd Koninkrijk 2 procent, Frankrijk 1,6 procent en België 3 procent.

Gerelateerde artikelen