Nederlandse software-industrie verslaat de crisis

De Nederlandse software-industrie is tijdens de economische crisis stevig blijven doorgroeien. De afgelopen vier jaar is de netto omzet met vier procent toegenomen tot 23,5 miljard euro en een toegevoegde waarde van 16,7 miljard euro. Dat is 2,8 procent van het Bruto Binnenlands Product.

Dat meldt branchevereniging Nederland ICT.
De softwaresector doet het daarmee beter dan de Nederlandse economie en is ook het best draaiende onderdeel van de ICT-sector. De export van Nederlandse software is vergeleken met vier jaar geleden verdubbeld naar 3,1 miljard euro. Onderzoeksbureau Dialogic onderzocht in opdracht van branchevereniging Nederland ICT en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hoe de sector zich de afgelopen vier jaar ontwikkelde.
Werkgelegenheid
Ook de werkgelegenheid groeide met 3 procent. In de softwaresector werken nu ruim 164.000 mensen. Het aantal bedrijven in Nederland dat software makt is de afgelopen vier jaar met 27 procent gegroeid. Dat zijn er nu 44.000. Die sterke groei is overigens grotendeels het gevolg van ex-ICT werknemers die nu actief zijn als zzp’er. Die eenmansbedrijven ontwikkelen software in opdracht van derden, zijn actief bij de implementatie en het testen van software en bij het beheer en onderhoud van applicaties.
Innovatie
In de softwaresector houden zich meer mensen bezig met onderzoek en ontwikkeling dan met verkoop of marketing. Voortdurende vernieuwing en innovatie blijken de driver achter het succes van de softwaresector, Softwareontwikkeling vormt – net als vier jaar geleden – de kernactiviteit van de bedrijven in de softwaresector. Daar wordt veertig procent van de arbeidscapaciteit op ingezet. 28 procent van de softwarebedrijven brengt een of meer eigen softwarefamilies op de markt.
Opkomst van SaaS en Cloud
Sinds 2010 is er een verschuiving gaande naar het aanbieden van eindproducten en diensten die zijn gebaseerd op een SaaS- of cloudconstructie. Grotere softwarebedrijven blijven daar nog bij achter vanwege de grote technische en financiële gevolgen van de omschakeling van standaard software onder licentie naar een pay per use model. Jonge en startende softwarebedrijven bieden steeds vaker uitsluitend op SaaS en cloud gebaseerde producten aan.
Security
De aandacht voor beveiliging van software neemt toe. Grote en middelgrote softwarebedrijven hebben hun investeringen in security opgevoerd. Omdat veel bedrijven zich de komende jaren denken bezig te houden met de ontwikkeling van mobiele applicaties brengt dat ook extra aandacht voor security met zich mee.
Statistieken doen omvang sector tekort
De softwaresector is groter dan de statistieken van het CBS aangeven. In de praktijk vindt bijna een kwart van de softwareontwikkeling in Nederland plaats bij bedrijven die door het CBS ook tot de softwaresector zouden moeten worden gerekend. Als de omzetwaarde van die bedrijven wordt meegeteld dan loopt de totale omzet op naar 29,1 miljard euro en de toegevoegde waarde naar 20,7 miljard euro. Dat is 3,4 procent van het BBP. Daarnaast speelt software een steeds grotere rol in andere economische sectoren zoals finance en logistiek.

Gerelateerde artikelen