Nederlandse retail ook in 2014 op de proef gesteld

De Nederlandse retail staat ook in 2014 nog onder druk. De structurele factoren die de retail beïnvloeden - zoals het besteedbaar inkomen, de koopbereidheid van consumenten en de werkloosheid - tonen op korte termijn nog geen verbetering.

Dit concludeert ABN AMRO in haar Prognose Retail 2014 die vandaag is gepubliceerd.

Grote volumedalingen zoals in 2012 en 2013 zullen er niet zijn, maar in 2014 is zeker ook nog geen sprake van groei. Over geheel 2013 wordt voor de retail sector een volumedaling van 4 procent verwacht en in 2014 een krimp van 2 procent.  

Zwaar jaar voor consumentenelektronica
Woonwinkels en doe-het-zelf zaken zien het tempo van de omzetdalingen afnemen. Deze trend zet volgens ABN AMRO in 2014 door. In 2013 verwacht zij voor doe-het-zelf zaken en woonwinkels een volumedaling van achtereenvolgens 9 en 8 procent. In 2014 komt de verwachte daling voor beide branches uit op 5 procent. Terwijl de consumentenelektronica de volumes in voorgaande jaren op peil kon houden door in de prijzen te snijden, verwacht ABN AMRO dat de volumedaling in 2013 oploopt naar 9 procent. Dit is een scherp contrast met de geringe  daling van 0,1 procent over 2012. In 2014 vlakt de daling naar verwachting af naar 6 procent .

Kleding- en schoenzaken presteren onder de trend
Zowel kleding- als schoenzaken beleefden dit jaar geen goede start onder invloed van een koude lente. Vooral schoenwinkels liepen hierdoor achterstand op en presteren in 2013 onder de trend, met een verwachte volumedaling van 9 procent. Ook kledingzaken worden naar verwachting geconfronteerd met een grotere daling van het volume dan in voorgaande jaren. Deze bedraagt naar verwachting 5 procent. In 2014 remt de ingezette daling af en komt deze naar verwachting uit op 4 procent voor schoenwinkels en 3,5 procent voor kledingzaken.

9 procent omzetgroei online retail
Bij supermarkten komt de groei in 2013 vrijwel tot stilstand en kan die licht negatief uitvallen. In 2009 – op het dieptepunt van de crisis – was dit ook het geval. Toch verwacht ABN AMRO dat een daling van het volume in 2013 net zal worden voorkomen en per saldo sprake is van een nulgroei. Ook in 2014 zal de groei achterblijven. Een daling van het volume zal voorkomen worden en per saldo zal er over 2014  sprake zijn van een lichte groei van 0 tot 0,5 procent. Hoewel drogisterijen in 2013 eveneens een nulgroei kenden, zullen zij in 2014 weer een licht positief resultaat van ongeveer één procent boeken. De grootste positieve uitschieter is de online retail. Hoewel het groeitempo iets afneemt, stijgt de omzet in 2013 nog steeds met 9 procent. Ook in 2014 verwacht ABN AMRO dat de omzetgroei rond de 9 procent zal uitkomen.

Bron: ABN AMRO

Gerelateerde artikelen