Nederlandse organisaties: creativiteit belangrijkste factor voor zakelijk succes

Nederlandse organisaties zien creativiteit als de belangrijkste factor voor zakelijk succes. Dit blijkt uit het onderzoek The Future of Work dat is uitgevoerd door de Economist Intelligence Unit en is gesponsord door Ricoh.

Vergeleken met respondenten uit andere landen is dat een opvallend resultaat; zij vinden creativiteit ook belangrijk, maar minder kritiek dan de Nederlandse respondenten. 
Creativiteit wordt gezien als menselijke vaardigheid, die niet door een machine kan worden vervangen en bepalend is bij het bedienen van de klant en voor het onderscheidend vermogen van organisaties. 
Uit het onderzoek blijkt dat er aan bepaalde randvoorwaarden moet worden voldaan, voordat medewerkers creatief kunnen zijn op de werkplek. Eén van die voorwaarden is dat repeterende taken geautomatiseerd worden, zodat werknemers hun kostbare tijd kunnen besteden aan hun kerntaken: het bedienen van de klant. Wanneer routinetaken worden overgenomen ontstaat er meer tijd om creatieve en sociale vaardigheden in te zetten en verder te ontwikkelen. En juist deze vaardigheden onderscheiden organisaties van hun concurrenten.
Naast automatisering, draagt de mogelijkheid om flexibel te kunnen werken ook bij aan het stimuleren van creativiteit, aldus de respondenten. Werknemers zijn niet meer gebonden aan hun werkplek of bepaalde werktijden voor het uitvoeren van hun taken. Door mobiele devices kunnen ze werken waar en wanneer zij willen. Door regelmatig in een andere omgeving dan het kantoor te werken, wordt het gevoel van welzijn van medewerkers bevorderd en kunnen zij vrijer denken. 
Ruim een derde van de Nederlandse organisaties (36%) heeft een Bring Your Own Device-beleid en 12% van de ondervraagde organisaties heeft plannen om een dergelijk beleid in te voeren, zodat werknemers altijd en overal kunnen werken. Voor Nederland geldt dat in 42% van de gevallen de organisatie het soort en type device kiest, bij 51% van de organisaties mag de medewerker zelf kiezen met welk device hij werkt. Dit komt overeen met de resultaten uit de andere landen. 30% van de ondervraagde organisaties geeft aan dat op basis van de werkwijze in hun sector geen noodzaak of mogelijkheid bestaat tot het voeren van een Bring Your Own Device-beleid.
Het altijd en overal kunnen werken en beschikbaar zijn, heeft ook een keerzijde. Van managers wordt verwacht dat zij andere vaardigheden ontwikkelen, omdat medewerkers anders moeten worden aangestuurd. Daarnaast heeft flexibel werken gevolgen voor de beveiliging van data en de privacy van medewerkers.
Ook vervagen de grenzen tussen werk en privé, waardoor werknemers sneller het gevoel kunnen krijgen dat ze te allen tijde beschikbaar moeten zijn voor hun werkgever. Ruim twee derde van de Nederlandse respondenten vindt dat hier een belangrijke preventieve taak is weggelegd voor werkgevers. 18% van de Nederlandse bedrijven heeft maatregelen genomen om het welzijn van hun medewerkers te verbeteren door optimalisatie van zakelijke processen, ruim 36% heeft plannen om dergelijke maatregelen te nemen. Ter vergelijking, slechts 12% van de ondervraagde organisaties in de overige landen heeft maatregelen genomen en slechts 18% heeft dit gepland. Overigens vindt bijna de helft van de respondenten dat het bedrijf dit wel zou moeten doen.  
Flexibel werken heeft ook voldoende voordelen. Uit het onderzoek blijkt dat flexibel werken een positieve invloed heeft op de productiviteit van werknemers, op de innovatie binnen de organisatie en op de dienstverlening aan klanten. In Nederland zien organisaties het mogelijk maken van flexibel werken ook als een manier om talent aan te trekken en te behouden. 
Mark Boelhouwer, CEO Ricoh Nederland: “Organisaties zouden, als onderdeel van hun lange termijn visie, moeten zorgen voor een werkomgeving waarin medewerkers optimaal kunnen presteren. De integratie van moderne technologieën – waarmee bijvoorbeeld werken op afstand mogelijk is – is daar een belangrijk onderdeel van. Daarbij zullen ook de relevante ondersteunende processen geoptimaliseerd moeten worden. Op die manier wordt de basis gelegd voor nieuwe manieren van werken en creëren organisaties een werkomgeving waarin creativiteit wordt gestimuleerd. Dit zorgt voor onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie en meer aandacht voor de klanten. Daarnaast is het een belangrijke voorwaarde voor het aantrekken en behouden van talent.”   

Gerelateerde artikelen