Nederlandse ondernemingen reageren traag op crisis

Uit internationaal onderzoek van KPMG blijkt dat Nederlandse bedrijven traag reageren op de kredietcrisis. Het onderzoek werd gehouden onder 850 bedrijven in 29 verschillende landen naar de maatregelen die bedrijven nemen naar aanleiding van de kredietcrisis.

Nederlandse ondernemingen reageren traag op de huidige crisis. In vergelijking met andere landen nemen Nederlandse bedrijven nauwelijks maatregelen die leiden tot veranderingen in de bedrijfsstrategie. Van de onderzochte Nederlandse ondernemingen denkt slechts 24% de komende twaalf maanden veranderingen in de strategie door te voeren. Wereldwijd voorziet 50% van de ondernemingen het komend jaar wijzigingen in de bedrijfsstrategie als gevolg van de crisis.

Ook op de langere termijn blijken Nederlandse bedrijven geen ingrijpende wijzigingen in de strategie te voorzien. Slechts één op de vijf ondernemingen verwacht de komende tien jaar strategische veranderingen. Internationaal ziet ruim de helft van de onderzochte bedrijven op de lange termijn strategische veranderingen als gevolg van de kredietcrisis. Vooral bedrijven in Azië gebruiken de recessie om op de lange termijn belangrijke strategische wijzigingen aan te brengen.

Bijna 90% van de ondernemingen in Japan voert ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering door. Datzelfde geldt voor 84% van de bedrijven in Singapore. In India ligt dit percentage op 72% en in China op 66%. Bedrijven in Europa voeren in veel mindere mate veranderingen door als gevolg van de kredietcrisis. Bedrijven in België, Hongarije en Groot-Brittannië gaan relatief alert om met de crisis, waarbij Ierland met 63% van de bedrijven het hoogst scoort.

“Van de onderzochte Nederlandse bedrijven die strategische veranderingen zullen doorvoeren ziet de helft zich hiertoe genoodzaakt door het gewijzigde consumentengedrag”, constateert William Koot van KPMG Advisory. Koot: “De belangrijkste maatregelen die de bedrijven nemen zijn het invoeren van programma’s om de kosten te beheersen en het doorvoeren van veranderingen in de keten en de inkoop. Van de Nederlandse bedrijven die op de lange termijn strategische veranderingen verwacht, overweegt 60% een nieuw businessmodel of nieuwe producten.

Slechts 20% overweegt zich te gaan richten op andere geografische markten. En hoewel de investeringen dit jaar redelijk op peil zullen blijven, verwacht een meerderheid een forse daling van de investeringen in 2010. Niet meer dan 8% verwacht volgend jaar een toename van de investeringen, één op de vijf bedrijven ziet de investeringen pas in 2011 groeien.”

Het is volgens Koot opvallend dat vooral bedrijven in Europa aangeven dat zij deze crisis dermate uniek vinden dat zij er eigenlijk geen antwoord op weten. Koot: “Wereldwijd houdt 15% van de bedrijven deze opvatting op na. In Europa ligt dit percentage echter op 40%. Vooral in Europa houden de bedrijven vast aan het ingrijpen van de overheid om de economie te vernieuwen, bijvoorbeeld door een betere regulering van de financiële sector.

Van de onderzochte Nederlandse ondernemingen vertrouwt 20% op maatregelen van de overheid. In Japan echter vinden de bedrijven dat het herstel van de economie niet van overheidsingrijpen moet komen. Japanse ondernemingen vinden dat kostenreductie voor de oplossing moet zorgen alsmede beter risicomanagement.”

Gerelateerde artikelen