Nederlandse ondernemer ziet 2008 optimistisch tegemoet

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft onverminderd vertrouwen in de toekomst en ziet 2008 met getemperd optimisme tegemoet. Het verwachtingsniveau is iets gedaald ten opzichte van vorig jaar maar blijft uitermate positief. De omzet en exportverwachting voor 2008 zijn licht gedaald. Daar staat tegenover dat de ondernemers verwachten dat de werkgelegenheid in 2008 sterker zal stijgen dan in 2007. Dit blijkt uit een enquete van de Kamers van Koophandel.

In 2007 heeft het Nederlandse bedrijfsleven zich uitstekend ontwikkeld. De totale omzet nam toe ten opzichte van 2006, reëel met 3,0%. Deze toename is wel iets kleiner dan in 2006 (3,7%). Dit komt mede door de export waarvan de groei minder sterk doorzet dan in 2006 (van 5,7% naar 3,2%). Ook de werkgelegenheid is vorig jaar aanzienlijk gegroeid. Tot slot zijn de bedrijfsresultaten van de Nederlandse ondernemers verder toegenomen: 89% van de bedrijven is winstgevend.

Stevige omzetgroei
De omzet neemt fors toe, zowel nominaal (in euro´s, met 5,1%) als reëel (in volume, met 3,0%). De reële groei in 2007 is evenwel iets bescheidener dan in 2006 (+3,7%).

Exportgroei vlakt af
De export in euro´s nam in 2007 toe met 5,3%. Gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling was er sprake van een groei van 3,2%. De exportgroei is hiermee 2,5% punt lager dan in 2006.

Werkgelegenheid neemt verder toe
De werkgelegenheid neemt verder toe. De toename is bovendien sterker dan in 2006: toen bedroeg de toename 2,2%, in 2007 groeit de werkgelegenheid met 3,3%. De groei is sterker bij het MKB dan bij het grootbedrijf.

Verder verbeteerde bedrijfsresultaten
De resultaten bij het Nederlandse bedrijfsleven zijn in 2007 verder verbeterd. Het aandeel winstgevende bedrijven is gestegen van 87% (2006) naar 89% in 2007. Het aandeel bedrijven met voldoende rendement is wederom fors gestegen van 68% naar 73%. Het MKB is positiever (73%) over het rendement dan het grootbedrijf (68%).

Investeringsbereidheid stabiel
De investeringsbereidheid is een aantal jaren achtereen gegroeid, maar in 2007 is deze groei tot stilstand gekomen. Net als in 2006 investeerde in 2007 tweederde van de bedrijven (66%). Het aandeel investeerders onder de grote bedrijven (92%) is altijd veel groter dan onder de kleine bedrijven (65%).

Gerelateerde artikelen