Nederlandse ondernemer vreest

De economische crisis raakt een groot deel van de Nederlandse ondernemingen. 71 procent denkt in meer of mindere mate negatief te worden geraakt. Dat komt naar voren uit onderzoek van Deloitte. Wel denkt 51 procent dat de economie zich dit jaar nog herstelt.

Bedrijven kiezen vaak voor korte termijnmaatregelen om de recessie het hoofd te bieden. Weinig aandacht is er voor de lange termijn. Van de ondervraagden heeft ruim 69 procent de afgelopen zes maanden de ondernemingsstrategie geëvalueerd.

Voor 34 procent van deze bedrijven leidde deze niet tot aanpassingen in de strategie. Bedrijven die wel maatregelen nemen, grijpen vooral naar de meest voor de hand liggende ingrepen. Bezuinigingen op het gebied van personeel en algemene kostenreductie zijn vooral populair.

 

Problemen financiering
Ook blijkt uit onderzoek van Deloitte dat Nederlandse ondernemers de komende zes maanden problemen denken te krijgen met het verkrijgen van een nieuwe financiering. Een derde van de ondervraagden vreest in de nabije toekomst tegen de grenzen van de afspraken met financiers aan te lopen.

Opvallend is dat 34 procent van deze groep niet denkt dat de financiers maatregelen zullen treffen. Meer dan een derde verwacht dat herevaluatie van de strategie gevraagd wordt gevraagd. De rest verwacht een verhoging van de risicopremie (28 procent) of het intrekken van de financiering (11 procent).

Bij bijna een kwart van de bedrijven is de afgelopen zes maanden de positie van het werkkapitaal verslechterd. Hoewel een overgrote meerderheid van deze bedrijven wel maatregelen heeft genomen, is 36 procent nog niet in actie gekomen. 15 procent is dit ook niet van plan.

Gerelateerde artikelen