Nederlandse multinationals in top 5 hoogste pensioentekorten

Nederlandse multinationals staan in de top 5 van multinationals met de grootste pensioentekorten. In totaal gaat het om 2,1 procent van hun marktwaarde. Dat blijkt uit onderzoek door Mercer naar de internationale pensioentekorten van Europese multinationals.

Het Europese gemiddelde ligt op 4,8 procent van de marktwaarde, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2008. Uit het onderzoek, uitgevoerd onder 288 Europese multinationals met een pensioenverplichting boven 500 miljoen euro, blijkt dat Nederlandse multinationals gemiddeld in vijf andere landen blootgesteld zijn aan pensioenrisico’s, tegenover een Europees gemiddelde van drie. Samen met multinationals in Groot Brittannië, Zwitserland, Frankrijk en Duitsland zijn Nederlandse bedrijven verantwoordelijk voor 90 procent van de totale pensioenverplichtingen in Europa.

Tekorten pensioenpot bijna verdubbeld
De data geven een beeld van het risico dat Europese multinationals lopen aangaande hun pensioenverplichtingen. Hoewel sinds 2008 bedrijven meer winst zijn gaan maken, laten defined benefit-pensioentekorten de winst fors verwateren. De pensioenlasten bedragen circa tien procent van de totale opbrengsten. Bovendien zijn de tekorten fors gegroeid, namelijk tot 4,8 procent van de marktwaarde. In 2008 ging het nog om 2,9 procent. Deze procentuele stijging wordt enerzijds veroorzaakt doordat de market value van de multinationals is afgenomen, door de daling in aandelenprijzen.

Aan de andere kant zijn zowel de totale verplichtingen als de beleggingen lichtelijk gestegen. Omdat de meeste grote Europese ondernemingen, multinationals zijn, kan ondanks dat de verplichtingen in het zogenaamde “thuisland” klein zijn, de gevoeligheid voor de pensioenverplichtingen in andere landen toch het verschil maken. Een onderneming in één land heeft al de nodig uitdagingen ten aanzien van het risicomanagement en het monitoren: beleggingen, premies, verplichtingen, wijzigende regelgeving, beleid en strategieën. In het geval van een multinational is er sprake van een opeenstapeling van deze effecten.

Groeiend pensioenrisico beïnvloedt beurskoers en credit rating
Een toenemend aantal bedrijven is zich dan ook bewust van de groter wordende pensioenverplichting en besteedt de pensioenrisico’s uit aan derden of gaat op zoek naar andere mogelijkheden om het risico te verdelen en te managen. Ira Badrising, Principal Consultant Retirement Risk en Finance bij Mercer: ‘Het overdragen van pensioenrisico’s of het verdelen ervan neemt toe maar is een tijdrovend en delicaat proces. Zeker voor een multinational waarbij er allereerst overzicht dient te zijn over de verplichtingen in de diverse landen en de governance van de pensioenrisico’s, maar deze in de praktijk er niet altijd is. Het is dan bijvoorbeeld een verrassing als blijkt dat ze niet (alleen) in het thuisland moeten bijstorten, maar ook in andere landen waar ze actief in zijn, en dan ook vaak in andere valuta’s. En dan heb ik het nog niet eens over de spaghetti van pensioenwetten en -regels waar ze rekening mee moeten houden. Zulke verrassingen als ook andere gecumuleerde effecten kunnen een groot risico vormen voor de beurskoers en kredietwaardigheid van een bedrijf.’

Pensioencontributie van 44 miljard euro
Volgens Badrising is het belangrijk dat multinationals hun pensioenrisico’s goed inzichtelijk hebben . Een goede governance-structuur is de eerste stap om goed beeld te krijgen op de toekomstige totale verplichtingen, zowel op de thuismarkt als in het buitenland. Badrising: ‘Pensioenrisico wordt nog steeds vaak onderschat, maar moet een breed lange-termijnthema zijn in de risicomanagementstrategie. Daar schort het nog veelal aan. Vreemd, gezien de aanzienlijke jaarlijkse pensioencontributie van €44 miljard.’

Bron: Mercer

Gerelateerde artikelen