Nederlandse export blijft groeien

fallback
Net als in de voorgaande jaren heeft het Nederlandse bedrijfsleven een groei van de export gerealiseerd. De grootste stappen qua exportgroei zijn gezet door de basismetaalindustrie, de elektrotechnische industrie, de transportsector en de groothandel. Voor meer benutting van de export lijken kleinere bedrijven nog het meeste te kunnen winnen op de internationale markten. Dit geldt met name voor bedrijven in de machine- en de voedings- en genotmiddelen industrie. Dit en meer blijkt uit de Exportthermometer van onderzoeksbureau EIM.

Op sectorniveau geldt dat iedere bedrijfstak een positieve ontwikkeling laat zien, op een enkele uitzondering na. Het industriële MKB doet het qua exportontwikkeling in veel sectoren  beter dan het grootbedrijf. Dit kan verklaard worden door de hoge mate van specialisatie van MKB-bedrijven in nichemarkten. Een voorbeeld is de vraag naar Nederlandse fijnchemieproducten. De grote diversiteit aan fijnchemieproducten geeft MKB-bedrijven de kans zich te concenteren op één bepaald product of één bepaalde nichemarkt. Ook de export van de dienstensector blijft groeien, vooral in de transportsector is de exportontwikkeling zeer positief. Deze sector profiteert van de aantrekkende wereldeconomie en de centrale ligging van Nederland. Net als de dienstensector is ook de export door de groothandel sinds 2005 sterk gestegen.

Exportpotentieel groeit met bedrijfsgrootte
Wanneer niet-exporterende kleine bedrijven (minder 20 werknemers) zich internationaal gaan profileren, dan kan de export van het totale kleinbedrijf theoretisch met meer dan de helft groeien. Uit de Exportthermometer blijkt dat de benutting van het exportpotentieel stijgt naarmate bedrijven groter zijn. Hoe groter het bedrijf hoe sterker de internationale oriëntatie. Een van de verklaringen is dat kleinere bedrijven nu eenmaal minder organisatorische armslag en kennis in huis hebben om de stap naar het buitenland te zetten. Voor het grootbedrijf geldt (meer dan 100 werknemers) dat de exportpotentie bijna helemaal benut wordt.

Nabijgelegen landen belangrijkste afzetmarkt
Het nabijgelegen Europa is nog steeds de belangrijkste bestemming van de Nederlandse export. De belangrijkste handelspartners zijn Duitsland en België. Opnieuw kan Oost-Europa als exportregio in opkomst worden aangemerkt met als absolute uitschieters de Baltische staten Letland en Litouwen. Een toename van de koopkracht in Oost-Europese landen zorgt ervoor dat deze landen een steeds interessantere exportbestemming worden voor Nederlandse producten. Buiten Europa zijn de Verenigde Staten, Zuid-Korea en China exportmarkten van bovengemiddeld belang.

Gerelateerde artikelen