Nederlandse EU-bijdrage stijgt

EU wil 30 procent meer bijdrage van Nederland, oplopend tot 3 miljard per jaar extra.

Nederland zal de komende jaren meer gaan bijdragen aan de EU-begroting. Volgend jaar gaat het nog om bruto 8,1 miljard euro, maar dat wordt naar verwachting minstens 10 miljard in 2027. In het voorstel van de Europese Commissie voor de meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027 loopt de Nederlandse bijdrage volgens ingewijden op tot 13 miljard euro in 2027. Nederland en vier andere landen (Duitsland, Zweden, Oostenrijk en Denemarken) verzetten zich daar fel tegen. Zij willen dat het begrotingsplafond blijft op de huidige 1 procent van het gezamenlijke Europese bbp. Brussel wil dat ophogen naar ruim 1,1 procent, zo’n 300 miljard euro meer dan in het lopende meerjarenbegroting . Daarover zal nog een enorme strijd worden gevoerd, waarbij in de loop van volgend jaar een compromis moet worden bereikt over het huishoudboekje.

De begroting stijgt hoe dan ook, omdat deze is gekoppeld aan het Europese bbp, dat groeit. Ook als de 1 procent in stand blijft én Nederland houdt zijn korting, dan komt de bijdrage in 2027 neer op bruto grofweg 10 miljard euro. De Europese Commissie wil die korting van meer dan 1 miljard per jaar geleidelijk afbouwen tot nul. Verder speelt mee dat de bijdrage van de Britten, nu jaarlijks zo’n 12 miljard, gaat verdwijnen door de brexit. Het gaat overigens om brutobijdragen. Er vloeit ook geld terug in de vorm van subsidies, maar Nederland staat al jaren in de top van nettobetalers.

De meeste lidstaten willen wel dat het EU-budget groeit. Nederland eist een “moderne” begroting, met meer geld voor innovatie, grensbewaking, veiligheid en klimaat, maar minder subsidies voor landbouw en regionale ontwikkeling. De regeringsleiders van de EU-landen kwamen deze maand nog niet nader tot elkaar op hun top in Brussel. In december volgt een nieuwe ronde.

(bron: ANP)

Gerelateerde artikelen