Nederlandse economie lijkt zich in het najaar te herstellen

De Nederlandse economie herstelt zich in oktober van dit jaar, na een tweede kwartaal dat nog negatief verloopt. Dat verwachten de Rotterdamse onderzoekers van de Erasmus School of Economics (ESE), prof.dr. Philip Hans Franses en prof.dr. Bert de Groot, samenstellers van de Econometric Institute Current Indicator of the Economy (EICIE).

Volgens de Econometric Institute Current Indicator of the Economy (EICIE) is in het derde kwartaal een groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van 1,0 procent te verwachten ten opzichte van het derde kwartaal in 2012. De Groot: “Mijn verwachting is dat de groei die wij nu verwachten, medio november door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt bevestigd als zij de eerste raming van Q3 bekendmaken. Het lijkt zich ook te bestendigen, want in het vierde kwartaal verwachten wij een groei van 0,6 procent.”

De EICIE indicator van de Erasmus School of Economics is gebaseerd op de relatie tussen de werkenden via de uitzendorganisatie Randstad (als bedrijf in zijn soort de nummer 2 van de wereld) en de bewezen voorlopende activiteiten van de uitzendmarkt op de Nederlandse economie. Sinds 2005 wordt per kwartaal de EICIE-indicator gepubliceerd in Economisch Statistische Berichten (ESB).

2014
De Groot en Franses voorspellen voor 2014 een kleine positieve groei van de Nederlandse economie. Ook volgens het econometristenpanel Erasmus University Current and Leading Indicator (EUCLID) is een dergelijke trend waarneembaar. De rapportage van april 2013 laat een forse stijging zien in het vertrouwen van de ondervraagde experts in de ontwikkeling van het economisch klimaat. “Een dergelijke stijging loopt altijd wel wat maanden voor op de werkelijke economische opleving”, aldus De Groot en Franses. Het EUCLID econometristenpanel is samengesteld uit 120 econometristen uit de wetenschap en het bedrijfsleven. Het panel doet uitspraken over de toestand van de Nederlandse economie.

Gerelateerde artikelen