Nederlandse bedrijven werken nog amper samen met gemeenten voor veiligheid

Nog maar 16% van de Nederlandse bedrijven werkt op het gebied van veiligheid samen met gemeenten. Een op de drie bedrijven werkt überhaupt niet samen met een andere partij, zo blijkt uit de Nationale Veiligheidsbarometer van Securitas.

Wanneer wel wordt samengewerkt, doet het merendeel dit op structurele wijze. 21% zegt enkel samen te werken bij incidenten.

Van de ondervraagden (beslissers op het gebied van veiligheid) gaf 20% aan met de politie samen te werken en nog eens 20% met andere ondernemers. Het merendeel (70%) werkt samen met een beveiligingsorganisatie om de veiligheid van hun bedrijf te waarborgen.

Stijn Merkelbach, Business Developer bij Securitas: ‘Wat opvalt is dat nog weinig organisaties samenwerken met gemeenten, terwijl zij ondernemers juist goed kunnen ondersteunen bij het voorkomen van veiligheidsincidenten. Zo  kunnen gemeenten bijdragen aan het voorkomen van overvallen en het minimaliseren van vervolgschade. Daarbij hebben gemeenten goed zicht op trends in risicogebieden; zinvolle informatie voor ondernemers.’

Publiek private samenwerking
Wanneer bedrijven met andere partijen samenwerken op het gebied van veiligheid, doet 21% dit alleen in het geval van een incident en 5% enkel bij een grote gebeurtenis of een evenement. ‘Vaak wordt politie ingeschakeld wanneer een incident al heeft plaatsgevonden. En gemeenten pas als een bedrijf een evenement wil organiseren en er vergunningen geregeld moeten worden. Maar wil je als bedrijf je veiligheid waarborgen, dan moet je juist voortijdig contact zoeken. Onze ervaring is dat zulke publiek private samenwerkingen, waarin alle betrokken partijen vooraf aan tafel zitten, een waardevolle toevoeging zijn in het vergroten van de veiligheid.’

Beveiligingscamera’s delen
Organisaties kunnen op verschillende manieren met elkaar samenwerken op het gebied van veiligheid. Denk aan het delen van technische oplossingen zoals camera’s, maar ook de kosten van beveiliging en gezamenlijk de veiligheid in de buurt aanpakken (organisatorisch). Hieronder de top 5 met manieren waarop organisaties met elkaar samenwerken voor veiligheid.

1. Op organisatorisch vlak (72%)
2. Op technisch vlak (37%)
3. Delen van mankracht (11%)
4. Op financieel vlak (9%)
5. Anders (9%)

Bron: Securitas

Gerelateerde artikelen