Verduurzaming van bedrijven zet door (ondanks belemmeringen)

Ruim een derde van de bedrijven beoordeelt bedrijfsvoering als duurzaam.

Het merendeel van de Nederlandse bedrijven (82 procent) heeft dit jaar maatregelen genomen om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken. Vorig jaar was dat met 79 procent van de bedrijven iets minder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een enquête onder bedrijven in de industrie, auto- en detailhandel en de dienstverlening. Bijna 18 procent van de bedrijven heeft dit jaar niet verder verduurzaamd.

  • 82% bedrijven werkt in 2023 duurzamer dan voorheen …
  • … vooral op gebied van energie, circulariteit en uitstoot
  • afhankelijkheid van derden belemmering bij verduurzaming …
  • … gevolgd door tekort financiële middelen en te weinig voordelen
  • bijna 35% vindt bedrijfsvoering grotendeels of helemaal duurzaam
  • grootbedrijf beoordeelt zichzelf hoger dan MKB

Iets minder dan een kwart van de bedrijven heeft vooral verduurzaamd op het gebied van energie. Maatregelen omtrent circulaire economie, ofwel het milieubewust omgaan met grondstoffen en afval, werden door 15 procent genoemd en 8 procent van de bedrijven was bezig met het verminderen van uitstoot. Bijna 36 procent van de bedrijven zegt een combinatie van maatregelen te hebben genomen rond energie, uitstoot of de circulaire economie.

Transport & opslag

In vervoer en opslag werken bedrijven vaker dan de andere bedrijfstakken aan hun uitstoot. Voor de bedrijfstakken cultuur, sport en recreatie en auto- en detailhandel geldt dit voor energiemaatregelen. En voor de horeca zijn circulaire maatregelen, zoals hergebruik en afvalvermindering, van groter belang.

Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).

Afhankelijk voor verduurzaming

Voor een kwart van de ondervraagde ondernemers is de afhankelijkheid van derden de belangrijkste belemmering bij het verduurzamen van het bedrijf. Ruim 14 procent noemt een tekort aan financiële middelen als belangrijkste belemmering en 11 procent ziet te weinig voordelen van verduurzaming. Bijna een derde van de bedrijven ervaart geen belemmeringen bij het verduurzamen.

Belemmeringen voor verduurzaming

Kleinere bedrijven met tot vijftig werknemers noemen een tekort aan financiële middelen, onbekendheid met de mogelijkheden om verder te verduurzamen en het te weinig zien van de voordelen van verduurzaming vaker als belangrijkste belemmering dan grotere bedrijven. [Artikel gaat verder na deze alinea]

Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen.

Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.

Bijna 35 procent van de bedrijven beoordeelt hun bedrijfsvoering als grotendeels of helemaal duurzaam. Bijna de helft zegt dat hun bedrijf deels duurzaam werkt, en volgens 15 procent is het bedrijf in kleine mate duurzaam. Het grootbedrijf, bedrijven met 250 of meer werknemers, beoordeelt daarbij de bedrijfsvoering vaker als grotendeels duurzaam dan het midden- en kleinbedrijf.

Lees ook:

Gerelateerde artikelen