Nederlandse bedrijven positief over innovatieklimaat

Hoewel Nederland op het gebied van innovatie wereldwijd slechts tot de middenmoot wordt gerekend, zijn Nederlandse bedrijven zelf zeer positief over het innovatieklimaat in ons land. Maar liefst 83% van de Nederlandse bedrijven beoordeelt het innovatieklimaat in ons land met een zeven of hoger.

Daarmee scoort alleen Duitsland (95%) hoger op innovatiegebied, vinden de Nederlanders. In het buitenland heeft ons land echter een middelmatig imago wat betreft innovatie.

Dat blijkt uit de derde GE Global Innovation Barometer, een jaarlijks onderzoek naar de innovatiekracht van bedrijven. Het onderzoek is in opdracht van technologiebedrijf GE uitgevoerd onder ruim 3.000 leidinggevenden van bedrijven uit 25 landen, waaronder ook 100 bedrijven uit Nederland. Alle respondenten zijn rechtstreeks betrokken bij de innovatiestrategie en het beslisproces van hun bedrijf.

Verenigde Staten innovatieland bij uitstek
Uit de studie van GE blijkt dat slechts 1% van de bedrijven wereldwijd ons land noemt als hét innovatieland bij uitstek. De meeste bedrijven noemen de Verenigde Staten (35%), Duitsland (15%) en China (12%) als de toppers op het gebied van innovatie.

Iets meer dan de helft (55%) van de bedrijven wereldwijd beoordeelt het innovatieklimaat in Nederland met een zeven of hoger, goed voor een 12e plaats op de ranglijst van 25 landen. Een groot contrast met de score die Nederlandse organisaties zelf geven aan het innovatieklimaat in ons land. Volgens Nederlandse bedrijven zijn de drie landen met het meest gunstige innovatieklimaat Duitsland (95%), Nederland (83%) en Japan (78%). De Verenigde Staten (vierde met 76%) en China (zesde met 70%) zijn volgens Nederlanders minder innovatief dan wereldwijd wordt gedacht.

Perceptie en werkelijkheid komen niet overeen
Dat Nederlandse bedrijven innovatie hoog in het vaandel hebben, staat buiten kijf. Voor negen op de tien organisaties is het een strategische prioriteit (91%). Belangrijkste voorwaarden voor succesvolle innovatie, zijn volgens Nederlandse organisaties klanten en marktontwikkelingen begrijpen (81%), aantrekken en vasthouden van de juiste werknemers (73%) en succesvol samenwerken met andere organisaties (66%).

Juist deze samenwerking met andere organisaties, zoals kennisinstituten staat onder druk. Onlangs uitten toonaangevende Nederlandse multinationals hun zorgen daarover in een brandbrief. De kern van hun zorgen is dat door bezuinigingen partnerships – de sleutel tot succesvolle innovatie – onder druk staan. Daarmee dreigt het topsectorenbeleid, bedoeld om innovatie te stimuleren door samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs, te mislukken.

De resultaten van het onderzoek van GE laten een ander beeld zien. Volgens de Nederlandse respondenten zijn de sterke punten van het innovatiebeleid in ons land juist de overheidssteun en de samenwerking met universiteiten. Zo vindt 64% dat de overheid voldoende budget reserveert voor het stimuleren van innovatie. Dat is 19 procentpunten hoger dan het wereldwijde gemiddelde. Ook is 59% te spreken over de manier waarop de overheidssteun is georganiseerd, eveneens 19 procentpunten hoger dan het wereldwijde gemiddelde. Driekwart (75%) zegt bovendien dat het gemakkelijk wordt gemaakt om met universiteiten samen te werken, 10 procentpunten meer dan het wereldwijde gemiddelde.

Bureaucratie
Nederlandse bedrijven zien ook obstakels voor het innovatieklimaat in ons land. Belangrijkste zorgen zijn de bescherming van copyright en patenten (51%) en handelswetgeving (46%). De belangrijkste maatregel die genomen moet worden, is het terugdringen van de bureaucratie voor bedrijven die aanspraak willen maken op publieke financiering (48%). Andere maatregelen zijn meer aandacht voor ondernemerschap in het onderwijs (42%) en onderwijsprogramma’s beter laten aansluiten bij de wensen van het bedrijfsleven (32%).

“Nederlandse bedrijven zijn over het algemeen zeer te spreken over het innovatieklimaat in ons land,” zegt Roland Teixeira, Country Executive van GE Benelux. “Toch zien ook wij als internationaal opererend bedrijf trends die het stimuleren van innovatie in Nederland in de weg staan.” Teixeira stelt dat men bij het aangaan van een samenwerkingsverband ook moet open staan voor de risico’s die inherent zijn aan een innovatieproject. “Innovatie is een van de belangrijkste factoren om groei te bewerkstelligen. Echter succesvol innoveren kan enkel in een klimaat dat mislukken toelaat en daaruit verder leert.”

Teixeira stelt verder dat de Nederlandse handelsgeest ons land tot een aantrekkelijke vestigingsplaats maakt voor multinationals. “Uit ons onderzoek blijkt dat de populariteit van protectionisme door de economische crisis toeneemt. Het valt op dat dat in Nederland niet het geval is. Er heerst hier van nature een handelsgeest die Nederland een interessante regio maakt om internationaal zaken te doen.”

Bron: GE Global Innovation Barometer

Gerelateerde artikelen