Nederlandse bedrijven lopen wereldwijd voorop op het gebied van duurzaamheidsrapportage

Een enquête onder 2.500 bedrijven in 34 landen wijst uit dat bedrijven steeds meer worden gedreven door sociaal en ecologisch duurzaam ondernemen. Ze doen dit niet alleen om hun merk te bouwen of uit altruïsme, maar omdat het ook financieel verstandig is.

Het International Business Report (IBR) van Grant Thornton toont ook aan dat een toenemend aantal bedrijven rapporteren over duurzaamheid, waarbij een meerderheid tegenwoordig geïntegreerde rapportage ziet als de beste manier.
Het IBR toont aan dat kostenbesparing de belangrijkste drijfveer is voor meer duurzame bedrijfsvoering, zo zegt twee derde van de respondenten (67%). Dat was 56% in 2011. Het is vooral in Latijns-Amerika (77%, een stijging van 68% in 2011) en Noord-Amerika (76%, een stijging van 45%) een dominant argument. De tweede grootste drijfveer is de consument/klantvraag (64%), gevolgd door ‘omdat het het juiste is om te doen’ (62%).
Francesca Lagerberg, Global Head of Tax bij Grant Thornton, licht toe: “Ons onderzoek levert het overtuigende bewijs dat MVO en zakelijke doelstellingen in brede zin steeds meer in balans met elkaar komen. De bevindingen suggereren dat de voordelen van een meer ecologisch en sociaal duurzaam beleid steeds tastbaarder worden, bijvoorbeeld door middel van belastingvermindering op charitatieve activiteiten of een lagere energierekening als gevolg van geïntroduceerde efficiency maatregelen.
“Sterke sociale en milieu overtuigingen kunnen ook leiden tot klantenbinding en verbeterde reputaties, wat met de opkomst van sociale media steeds belangrijker is geworden. We leven in een steeds meer digitale wereld die wordt gekenmerkt door directe feedback van klanten, dus bedrijven moeten zich niet alleen bewust zijn van wat ze doen, maar ook hoe ze het doen. Bedrijven die winst maken ten kosten van de lokale bevolking of het milieu zien de vraag naar hun producten of diensten snel verminderen.”
Volgens het IBR, is het grootste aantal initiatieven dat werd geïmplementeerd volgens 68% van wereldwijde ondernemingen het doen van donaties aan maatschappelijke initiatieven en goede doelen. Twee derde (65%) van de respondenten zei ook daadwerkelijk deel te hebben genomen aan gemeenschappelijke-/liefdadigheidsactiviteiten, en eveneens 65% zei ook hun energie-efficiëntie of afvalbeheer te hebben verbeterd.
Francesca Lagerberg voegt toe: “Voor zakelijk leiders kunnen commerciële drijfveren niet langer los worden gezien van sociale aspecten of milieu gerelateerde vraagstukken. Tijdens de magere jaren van de wereldwijde financiële crisis werd kostenverlaging de norm, maar het verhogen van de energie-efficiëntie of inkoop van lokale producten biedt financiële voordelen als economieën groeien. In een steeds dichtbevolktere- en concurrerende markt zien we dat bedrijven MVO gebruiken om zich te onderscheiden en in te spelen op nieuwe mogelijkheden voor groei.”
Duurzaamheidsverslaggeving laat wereldwijd verbetering zien – Nederland heeft prominente tweede plaats.
Volgens het onderzoek van Grant Thornton rapporteert op dit moment minder dan een derde (31%) van de bedrijven wereldwijd over duurzame initiatieven, ofwel in combinatie met financiële rapportages of afzonderlijk. Echter, ongeveer een kwart (26%) is van plan om in de komende vijf jaar te beginnen met de externe rapportage over duurzaamheid. En in het algemeen is 57% het erover eens dat het rapporteren over niet-financiële aspecten, zoals duurzaamheid, moet worden gecombineerd met de financiële verslaggeving.
Peter Schimmel, partner bij Grant Thornton en verantwoordelijk voor business ethics &integrity advisory: “Tegenwoordig realiseren steeds meer organisaties zich dat winst en inkomen uitsluitend bestaan bij de gratie van het gezamenlijke duurzame belang. Winst blijkt niet altijd slechts financieel, maar wordt steeds vaker uitgedrukt in levensgeluk, welzijn of maatschappelijke ‘impact’ binnen een bredere sociale, ecologische en economische context, bijdragend aan een schone, eerlijke omgeving. Zowel letterlijk (natuur en milieu), alsook figuurlijk (goed voorbeeldgedrag of schoon zakendoen). Het is daarom mooi dat Nederland een van de koplopers is op het gebied van verslaggeving over MVO. Dat geeft aan dat er steeds meer is om verslag over te doen, in één geïntegreerd rapport. Je willen verantwoorden is het begin van willen leren en het beter willen doen dan de voorgaande periode. De inzet en de weg naar een betere weging van economische en maatschappelijke belangen en de meting daarvan lijken daarmee onomkeerbaar.”
 

Gerelateerde artikelen