Nederlandse bedrijfsleven grote winnaar verplichtstelling e-invoicing

Deze week maakte het Ministerie van Economische Zaken bekend dat voor contracten vanaf 1 januari 2017 alleen nog elektronische facturen in behandeling worden genomen.

Na deze datum kunnen leveranciers geen papieren facturen meer aanleveren. Op deze manier hoopt de Nederlandse regering een bedrag van tien miljoen te besparen. Door de invoering van e-invoicing worden onder meer ook trage administratieve processen en fraude een halt toegeroepen.
“Een ware tipping point en het begin van een nieuw tijdperk”, zegt Jörgens Hengens, country manager van Basware in Nederland. “De overheid is de grootste afnemer van Nederland en een partij waarvan vele organisaties, met name het MKB, zaken mee doen. Omdat de overheid honderdduizenden facturen per jaar ontvangt, kan er niet altijd aan de gestelde betalingstermijn worden voldaan wat voor het Midden- en Kleinbedrijf kan leiden tot cashflowproblemen. Het overstappen op XML-facturatie door de overheid waarbij er geen papieren factuur meer verstuurd hoeft te worden, kan het Nederlandse bedrijfsleven ook beschouwen als hét moment om de eigen organisatie geheel op e-facturen in te richten.”
Drie voordelen op een rij
Nederland loopt vaak voorop wanneer het om baanbrekende innovaties gaat, maar toch zijn we niet het eerste Europese land waarvan de regering e-invoicing oplegt. Landen als Finland, Portugal en Spanje zijn de echte ‘innovators’ binnen de Europese grenzen. Hensgens: “Nederland gaat vanaf januari 2017 over, de ‘rest’ van Europa stelt in een getekend convenant dezelfde voorwaarden aan factureren in 2018. Vanuit dat oogpunt biedt dit een drietal voordelen: ten eerste zal het de B2B-adoptie in Nederland in de hand werken en neemt het commerciële handelsnetwerk aanzienlijk toe. Daarnaast kunnen international overheden efficiënter met elkaar samenwerken. Voeg je deze twee samen, zal het internationale B2B-verkeer een enorme boost krijgen. Nederland is als handelsnatie de grote winnaar van deze verplichtstelling.”
De toekomst
Het is niet zo zeer de vraag óf de overheid, ministereis en het bedrijfsleven op e-factureren overstappen maar meer wanneer dit een feit is. “Een kwestie van tijd”, besluit Hensgens. “Er zijn nu al bedrijven die hun afnemers en leveranciers verplichten om op een elektronisch factureringssysteem over te stappen. Het is daarom het ideale moment voor andere bedrijven, ongeacht de bedrijfsgrootte, om ook op e-facturatie over te stappen. Zo kunnen bedrijven gewend raken aan deze manier van factureren, in de vaart der volkeren meegaan en niet noodgedwongen achter aan te sluiten wanneer e-facturatie straks de standaard is.”

Gerelateerde artikelen