Nederlandse bedrijfsleven betaalt facturen steeds sneller

Facturen in het Nederlandse bedrijfsleven zijn nog nooit zo snel voldaan als in het afgelopen jaar. Uit de barometer betaalgedrag van bedrijfsinformatiespecialist Graydon blijkt dat de gemiddelde factuur na 42,3 dagen betaald is. Dit betekent een daling van 4 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

In het laatste kwartaal van 2015 werd zelfs een record van 40,9 dagen genoteerd, dat is een daling van bijna 7 procent t.o.v. het vierde kwartaal van 2014. Opvallend is het betaalgedrag van de (semi-)overheid, dat twee gezichten laat zien. Hierbij is er vooral een groot verschil tussen de dienstverlenende overheid en de nutsbedrijven.  Dit toont aan dat er nog steeds ruimte is om het betaalgedrag te verbeteren. 

Zakelijke dienstverlening koploper in snel betaalgedrag

In alle sectoren van het bedrijfsleven verbetert het betaalgedrag. Op sectorniveau valt in de barometer af te lezen dat facturen in de zakelijke dienstverlening met 36,8 dagen (laatste kwartaal 2015) het snelst betaald worden. Daarna komen de IT en Telecom en land- en tuinbouw. Facturen van de (semi-)overheid laten met 44,7 dagen het langst op zich wachten.  Toch kan ook in deze sector een verbetering genoteerd worden. Zo is het betaalgedrag met bijna 4 dagen verbeterd ten opzichte van een jaar eerder.

Als wordt ingezoomd op de betaalgedrag van de (semi-)overheid, dan valt op dat de dienstverlenende overheid (overheidsdiensten, ministeries, maatschappelijk werk)  met 36,2 dagen voorop loopt met betalen. De dienstverlenende overheid kenmerkt zich zelfs door een beter betaalgedrag dan het landelijk gemiddelde. Dit in tegenstelling tot de industriële overheid. Daaronder vallen elektriciteits- en waterbedrijven. In deze sector bleef een factuur in 2015 ruim 56 dagen liggen voor deze betaald is.

Provincie Zeeland snelste betaler, Drenthe betaalt het traagst

Op provinciaal niveau is te zien dat de beste betalers zich net als vorig kwartaal in de provincie Zeeland bevinden. In deze provincie kennen facturen een gemiddelde betaaltijd van 37 dagen. De traagste betalers bevinden zich momenteel in Drenthe (43,1 dagen). Deze provincie neemt daarmee het stokje over van Zuid-Holland waar ondernemers na gemiddeld 41,1 dagen hun facturen hebben voldaan. 

Graydon ziet met tevredenheid dat de trend van stipter betalen zich ook in het laatste kwartaal van 2015 doorzet. Record op record als het gaat om goed betaalgedrag. Frans van den Heuvel, Research & Learning specialist bij Graydon zegt hierover: “De resultaten van zowel het vierde kwartaal alsmede van 2015 zijn veelbelovend. Dankzij een beter betaalgedrag, krijgen ondernemers weer meer ruimte om te investeren en zich te onderscheiden in de markt. Een positieve ontwikkeling voor de Nederlandse economie. 

 Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015

Gerelateerde artikelen