Nederlands pensioenstelsel niet langer beste ter wereld

Het Nederlandse pensioenstelsel, AOW en aanvullend pensioen, is niet langer het beste ter wereld. Dit blijkt uit de Melbourne Mercer Global Pension Index van Mercer in samenwerking met het Melbourne Centre for Financial Studies.

Denemarken, nieuw in het onderzoek, komt binnen op de eerste plaats en zet daarmee Nederland op plaats twee, tevens is Denemarken het enige land wat de A-status weet veilig te stellen.

De Melbourne Mercer Global Pension Index vergelijkt pensioenstelsels in 18 landen en kan daarmee uitspraken doen over de pensioenen van meer dan de helft van de wereldbevolking. De totale indexwaarde van het Nederlandse stelsel is ten opzichte van vorig jaar gestegen, van 77,9 naar 78,9. De stijging is een gevolg van verschillende factoren waar de verhoging van de pensioenleeftijd de grootste rol in speelt.

Toenemende druk op pensioensystemen
Veel van de pensioensystemen staan in toenemende mate onder druk van een verder vergrijzende bevolking, een laag rendement op beleggingen en, in sommige gevallen, aanzienlijke overheidsschuld. Hervorming is nodig om ervoor te zorgen dat er op de lange termijn een goed inkomen na pensionering geboden kan worden. Dit alles in een systeem wat duurzaam is en een hoge mate van integriteit heeft.

Tim Burggraaf, Pensioenconsultant bij Mercer licht toe: “Het is jammer dat we van de eerste positie zijn gestoten. Denemarken heeft, net als Nederland, een zeer solide pensioenstelsel. Gezien de gekozen basisopzet wellicht zelfs beter dan die van ons. Echter het is een goede zaak dat de indexwaarde van Nederland ten opzichte van vorig jaar is gestegen. Dat is een indicatie dat de veranderingen die zijn doorgevoerd in het Nederlandse pensioenstelsel gunstig zijn voor het systeem. Komende wijzigingen zullen ons systeem een boost geven, ik heb er dan ook vertrouwen in dat wij ons pensioenstelsel naar de toekomst toe verder zullen verbeteren om zo de nummer één positie wederom in te nemen.”

Verbeteringen Nederlands pensioenstelsel
Volgens het rapport kan het Nederlandse systeem nog op een aantal punten worden verbeterd door:
–       Een minimum leeftijd te verbinden aan pensioendeelname
–       Het stimuleren van zelfstandig sparen ten behoeve van pensionering
–       De arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verhogen
–       Te voorzien in een betere bescherming van opgebouwde pensioenaanspraken in het geval van fraude of mismanagement.

Bron: Mercer

Gerelateerde artikelen