Nederlands MKB loopt groot valutarisico na Brexit door onvoldoende bescherming

Exact twee maanden geleden stemden de Britten in een referendum voor een vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU). In de dagen na de Brexit voelden valuta wereldwijd de schok van deze beslissing. Het Britse pond verloor tot 15% van zijn waarde tegenover de euro. Dit leidt een lange tijd van onzekerheid in omtrent de staat van de Britse economie, met daardoor naar verwachting nog meer volatiliteit van het pond en andere Europese valuta, waaronder de euro. Bovendien, terwijl de invloed van de Brexit op de eurozone nog moet worden bekeken, verloor de euro 3,5% van zijn waarde tegenover de dollar, wat de Europese en Nederlandse importeurs zorgen baart.

Twee maanden na Brexit beginnen gevolgen ook buiten het Verenigd Koninkrijk zichtbaar te worden 
 
Het Nederlandse MKB is onvoldoende beschermd: 
  • 64% van de Nederlandse MKB-ondernemingen zegt niet goed beschermd te zijn tegen wisselkoersschommelingen 
  • Liefst 95% van het Nederlandse MKB geeft aan geen financiële producten te gebruiken om zich te beschermen tegen wisselkoersschommelingen 
MKB maakt zich zorgen: 
  • 70% van de ondervraagde Nederlandse MKB-ers maakt zich zorgen om wisselkoersschommelingen en volatiliteit 
De wisselkoersschommelingen als gevolg van de onzekerheid omtrent de aanstaande heronderhandeling van handelscontracten van de Europese Unie met de Britten in het kader van de Brexit kunnen de winstmarges van het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf (MKB) sterk beïnvloeden, terwijl het leeuwendeel van het MKB zich niet tegen deze risico’s heeft ingedekt, zo blijkt uit een TNS NIPO-onderzoek, uitgevoerd in opdracht van valuta-expert World First.
Geen afdekkingsproducten 
Het onderzoek onder ruim 450 MKB-managers met financiële beslissingsbevoegdheid bij Nederlandse bedrijven die internationaal handelen is vlak voor het Britse referendum uitgevoerd. Van de respondenten blijkt 95% geen afdekkingsproducten, zoals valutaopties en swaps, te gebruiken, terwijl 55% twijfelt aan de eigen bekwaamheid om wisselkoersrisico’s te beheersen.
Kosten en reputatie belangrijker 
Echter, het Nederlandse MKB geeft vooralsnog meer prioriteit aan kostenbeheersing of het voorkomen van operationele of reputatierisico’s dan aan het beheren van valutarisico’s. Daardoor krijgen dit soort risico’s binnen het Nederlandse MKB nog niet de aandacht die ze verdienen. 

Nederlands MKB geraakt 
De Nederlandse kosten van de Britse uittreding zijn sectorspecifiek. De sectoren ‘chemie’, ‘kunststof en rubber’, ‘elektronische apparatuur’, ‘motorvoertuigen en onderdelen’, ‘voedselverwerkende industrie’ en ‘metaal en mineralen’ (samen 12% van het Nederlandse BBP) zullen een productieverlies van ongeveer 5% lijden, zo becijferde het Centraal Planbureau begin juni. 
De verzwakking van de Europese economieën als gevolg van de Brexit lijkt dus een feit en iets waar het MKB voorlopig weinig tot niets zelf aan kan doen. Wat ondernemers wel in eigen hand hebben, is de schokeffecten op wisselkoersen die deze verslechtering tot gevolg heeft, adequaat op te vangen. Het is voor hen nu het juiste moment om een valutastrategie te bepalen. Het Nederlandse MKB zal ook merken dat de zwakkere euro in de nabije toekomst hun concurrentiepositie buiten de eurozone aantast, zegt Jeremy Cook, Hoofdeconoom bij World First. 
“In de maand na de Brexit daalde de euro scherp ten opzichte van de dollar en verloor 3,5% van zijn waarde,” zegt Cook. “De neveneffecten van het referendum beperken zich niet tot het VK en elk negatief besmettingseffect dat Europa raakt zal het lauwe en holle herstel van de eurozone van de wereldwijde financiële crisis in twijfel doen trekken. “ 
Eerste effecten Brexit voelbaar 
De effecten van de Brexit zijn in het VK al voelbaar. Zo lieten de huizenprijzen in Centraal-Londen vorige maand met 7,3% de scherpste daling zien in bijna zeven jaar, ging de belangrijke Purchasing Managers’ Index (PMI) 4,6% achteruit in de weken na de Brexit – de grootste daling in de geschiedenis van de index van inkoopmanagers- en verlaagde de Bank of England de rente om de Britse economie aan de praat te houden. De Britse economie staat waarschijnlijk een recessie te wachten, wat ook weer zijn weerslag heeft op de economische groei van de EU. 
Het VK is een belangrijke handelspartner voor veel Europese economieën, waaronder Nederland, dus het MKB zal de verzwakking van de Britse economie zeker voelen. Gemiddeld gaat 9,4% van de Nederlandse export naar het VK (cijfers CBS).
Uit het TNS NIPO-onderzoek blijkt dat 64% van het Nederlandse MKB zegt niet goed beschermd te zijn tegen de risico’s van wisselkoersschommelingen en dat slechts 34% de valutarisico’s zelf effectief kan beheren. Bovendien maakt 70% zich zorgen om valutakoersschommelingen of volatiliteit. 
“In de nasleep van het EU-referendum, waren de valutamarkten gefocust op de val van het Britse pond, omdat deze valuta de scherpste daling ooit op één dag liet zien. Toch vergaten de markten niet dat het VK niet alleen een economische klap had geleden, maar dat de eurozone hiermee ook de steun van een van de machtigste en invloedrijkste handelspartners verloor,” zegt Jeremy Cook. 

Over World First 
World First is een bekroond en snelgroeiend internationaal FinTech-bedrijf. Als expert in internationale valuta en geldoverschrijvingen combineert World First specialistische kennis van de valutamarkten met technologische innovatie om particulieren en bedrijven te helpen bij het snel, veilig en transparant beheren van grensoverschrijdende valutabetalingen. Als specialistisch alternatief voor de algemene benadering van traditionele banken, heeft World First met een sterke jaarlijkse groei van ruim 40% sinds 2004 voor meer dan 78.000 particulieren en bedrijven ruim £26 miljard gewisseld. World First stelt het MKB in staat internationaal uit te breiden door een specialistische en gepersonaliseerde service-aanpak en op maat gemaakte technologie. We noemen deze MKB-bedrijven ‘mini-multinationals’. 
World First heeft circa 450 werknemers in internationale kantoren in Londen, Sydney, Singapore, Austin (Texas) en Hong Kong, met plannen voor verdere uitbreiding naar nieuwe landen. World First heeft strategische samenwerkingen met een aantal bedrijven, waaronder Virgin Money, News International en Le Figaro en licenties om te opereren in 45 landen.