Nederlanders minste problemen met betalen hypotheek

Nergens in Europa zeggen huiseigenaren zo weinig problemen te hebben met het betalen van hun hypotheeklasten als in Nederland.

Slechts 4 procent van alle huizenbezitters in ons land vindt het moeilijk om aan de maandelijkse verplichtingen te voldoen. In onze buurlanden zijn dit er duidelijk meer. 

Ook op andere vlakken komt Nederland positief uit de vergelijking, blijkt uit de ING International Survey. Zo zijn de meeste Nederlanders, ondanks positieve vooruitzichten over de prijsontwikkeling, niet naïef over het feit dat huizenprijzen ook kunnen dalen en zijn huizenbezitters nergens zo gelukkig met hun woonsituatie als in Nederland.

De meeste Nederlanders hebben geen problemen met het betalen van hun hypotheek. Slechts één op de vijfentwintig huizenbezitters geeft aan dit lastig te vinden. In Duitsland gaat het om één op de negen huizenbezitters, in België om één op de zes. Gemiddeld in Europa heeft zelfs bijna 20 procent van alle huizenbezitters moeite met het betalen van de maandelijkse hypotheeklasten. 

In ons land wordt bij het verstrekken van een hypotheek relatief streng getoetst op inkomensnormen. Hierdoor wordt het risico beperkt dat huizenkopers in problemen raken. Wanneer dit toch gebeurt, is dit vaak het resultaat van een substantiële daling van het inkomen, bijvoorbeeld door echtscheiding of werkloosheid.
 
Europeanen verwachten verdere huizenprijsstijgingen
De meeste huiseigenaren in Europa zijn het wel eens over de richting waarin de huizenprijzen in hun buurt zich de komende 12 maanden ontwikkelen: omhoog. Alleen Britten en Italianen zijn iets minder positief. Dat is gezien de huidige prijsontwikkelingen in die landen niet verrassend: in het Verenigd Koninkrijk zwakken prijsstijgingen af, terwijl huizenprijzen in Italië het laatste jaar gemiddeld helemaal niet gestegen zijn. Nederlandse eigenaren zijn daarentegen bijzonder positief. Driekwart van hen verwacht verdere prijsstijgingen in het komende jaar.
 
Weinig Nederlanders naïef over huizenprijsontwikkelingen
Het optimisme over prijsstijgingen in ons land lijkt niet door te slaan in naïviteit. Slechts 10 procent van de Nederlandse huizenbezitters denkt dat huizenprijzen nooit meer zullen dalen. In onze buurlanden is deze groep veel groter. Vooral onze zuiderburen springen eruit: in België is ruim 40 procent van mening dat huizenprijzen nooit zullen dalen.

Wat hierbij meespeelt is dat België – in tegenstelling tot Nederland – in de recente crisis geen sterke huizenprijsdalingen heeft gezien. Dit geldt eveneens voor Duitsland, al zijn hier minder huizenbezitters van mening dat huizenprijzen nooit meer dalen. Onze oosterburen kenden vóór de financiële crisis een lange periode waarin huizenprijzen nauwelijks stegen, waardoor zij nu wellicht voorzichtiger zijn in hun uitspraken dan de Belgen.
 
Huizenprijsstijgingen niet voor elke huizenbezitter goed nieuws
Huizenprijsstijgingen zijn in principe geen goed nieuws voor toekomstige starters op de woningmarkt. Zij moeten immers meer geld lenen en sparen. Mensen die al een huis bezitten worden op papier rijker. Ook kunnen zij mogelijk een lagere rente bedingen, nu hun hypotheekschuld daalt ten opzichte van de waarde van de woning. 

Toch pakken prijsstijgingen voor hen niet automatisch gunstig uit. Huiseigenaren met doorstroomplannen zien hun volgende woning – die meestal in een hoger segment ligt – vaak ook in prijs stijgen. De absolute prijsstijging van die woning is meestal groter dan de overwaarde op de huidige woning. Hierdoor moeten doorstromers bij verhuizing vaak méér vermogen inbrengen of financieren, dan bij gelijkblijvende huizenprijzen. Groepen die wél profiteren van huizenprijsstijgingen zijn bijvoorbeeld uittreders, zoals ouderen die hun koopwoning verkopen om te gaan huren. Ook voor eigenaren die hun bezit verhuren en toekomstige erfgenamen van ouderen met koopwoningen zijn prijsstijgingen veelal goed nieuws.
 
Nederlandse huizenbezitters meest tevreden van iedereen
Europese huiseigenaren zijn over het algemeen gelukkiger met hun woonsituatie dan huurders. 78 procent van de Europese eigenaren is tevreden met hoe en waar ze wonen, tegen 59 procent van de huurders. Nederlandse eigenaren zijn daarbij het positiefst van iedereen: Maar liefst 90 procent van hen geeft aan gelukkig te zijn met hun woonsituatie. 

Bron: ING

Gerelateerde artikelen