Nederlander verwacht stijging inkomen

In 2008 hebben meer Nederlanders hun inkomen zien stijgen dan vorig jaar. Voor de komende twee jaar verwacht een derde een stijging van het inkomen. Mensen van 25 jaar en ouder verwachten er gemiddeld de komende twee jaar 257 euro per maand bij te krijgen. Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek van Motivaction naar betaalgedrag in Nederland.

De helft van de Nederlanders betaalt wel eens een rekening te laat. Als belangrijkste redenen geeft 52 procent ‘vergeten’ en ‘gemakzucht’ aan. Voor 38 procent is geldgebrek de belangrijkste reden. De economische verwachting heeft slechts een geringe invloed op betaalgedrag. Dit komt omdat betaalgedrag eerder toe te schrijven is aan normen en waarden dan aan externe factoren.

Volgens de onderzoekers kent Nederland drie betaaltypen;
Risicomijders: zuinige mensen met een strakke betaaldiscipline.
Spenders: geven meer geld uit dan ze eigenlijk hebben.
Nonchalanten: zijn met andere dingen bezig dan geldzaken en vergeten daardoor te betalen en springen slordig met rekeningen om.

De belangrijkste prioriteit bij betalen is voor 85 procent van de Nederlanders het dak boven het hoofd (hypotheek of huur). Nummers twee en drie zijn de energie en zorgpremie, maar hierbij valt het percentage sterk terug. Rekeningen die op de stapel blijven liggen in Nederland, zijn onveranderd die voor abonnementen en contributies (25%), postorderbedrijven (20%) en huis- en tandarts (19%).

Jongeren blijken slecht op de hoogte van hun financiën. Slechts zestig procent weet redelijk hoe hun financiële zaken ervoor staan. Ook wat betreft het uitgavenpatroon is de leeftijdsgroep 15-24 het minst op de hoogte van waar de euro’s blijven.

Rinus van Etten van GGN: ‘Dit pleit voor een noodzakelijke herwaardering en meer aandacht voor huishoudkunde op middelbare scholen, wat mij betreft in een modern jasje. Het is tijd om het vak financiële planning verplicht te stellen. De groep jongeren zonder inzicht in financiën, die gemakkelijk schulden aangaat, is de probleemgroep van morgen.’

Gerelateerde artikelen