Nederland ook in 2014 aantrekkelijke locatie voor vastgoedbeleggingen

Uit Europees onderzoek van EY blijkt dat Nederland opnieuw goed scoort als locatie voor vastgoedinvesteringen. Uit de 'Real Estate Assets Investment Trend Monitor 2014' blijkt dat de respondenten verwachten dat deze markt voor zowel binnenlandse als buitenlandse beleggers aantrekkelijk blijft.

EY peilde bij ruim 500 bedrijven actief in de vastgoedsector verspreid over 15 Europese landen hun verwachtingen en strategie inzake vastgoedinvesteringen in 2014. Een grote meerderheid van de respondenten (67%) beschouwt Nederland nog steeds als een aantrekkelijk dan wel zeer aantrekkelijke locatie voor vastgoedbeleggingen in 2014. In vergelijking met 2013 daalt de aantrekkelijkheid van Nederland licht, toen lag dit op 78%.

De respondenten zijn positief over de transactievolumes. 87% van de ondervraagden verwacht dat het transactievolume in 2014 het niveau van 2013 zal overtreffen. Het transactievolume stijgt niet alleen door kernbeleggingen zoals woningen of hotels op A-locaties en die aan alle duurzame bouwnormen voldoen, maar stijgt ook mede door de toename van riskantere, waarde toevoegende en opportunistische strategieën. Maar liefst 89% van de respondenten verwacht dat deze risicovollere strategieën in 2014 toenemen.
___________________________________________________________________________________
Creëer zekerheid in uw vastgoedprojecten
Voorkom missers door het opstellen van een doordacht financieel plan voor uw vastgoedprojecten. Na de driedaagse cursus Vastgoedrekenen beoordeelt u zelf de financiële positie van uw vastgoedprojecten, kent u de financieringsbehoefte en overtuigt u externe financiers. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
___________________________________________________________________________________

Tristan Dhondt, Partner Real Estate Advisory Services: ‘Uit diverse grote in december afgeronde transacties  wordt duidelijk dat Nederlands onroerend goed gunstig geprijsd is en dat Nederland een interessant land is om in te beleggen. Ook de belangstelling van internationale investeerders neemt toe. Met name kantoren en logistiek vastgoed zijn aantrekkelijk voor gevestigde beleggers in het Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten.’

Financiering
Een van de barrières in 2014 zou wel eens de financiering kunnen zijn. Dhondt: ‘Enerzijds blijven banken terughoudend als het gaat om het financieren van onroerend goed in Nederland, anderzijds is de verwachting dat alternatieve financiering van onroerend goed door verzekeringsmaatschappijen en private equity zal toenemen.’

Vastgoedprijzen

Over het algemeen gaat men ervan uit dat de prijzen voor A-locaties zullen stijgen. 71% van de  respondenten ziet een stijging ten aanzien van kantoren, winkels en bedrijfspanden. Ten aanzien van hotels is dat zelfs 93%. Buiten de A-locaties wordt verwacht dat de prijzen van kantoren en winkelpanden gaan dalen. Dhondt: ’De belangstelling voor Nederlandse woningen en hotels neemt toe. Voor beide gebruikstypes zal Amsterdam de aantrekkelijkste Nederlandse locatie zijn om in te beleggen.’

Opvallend is dat duurzaamheid en ecologie een steeds belangrijkere rol speelt op de vastgoedmarkt. Duurzame panden winnen in belang ten opzichte van vorig jaar. Van de deelnemers aan het onderzoek is 90% het erover eens dat duurzame bouwnormen belangrijke beleggingscriteria zijn, tegen 78% vorig jaar.

Marktaantrekkelijkheid blijft in heel Europa groeien

Behalve in Nederland is het onderzoek in 14 andere Europese landen uitgevoerd. Voor het eerst in drie jaar is de meerderheid van de respondenten in alle Europese landen van mening dat hun vastgoedmarkt een aantrekkelijke beleggingsbestemming vormt. Dit omslag is met name terug te zien in Spanje en Italië. Een grote meerderheid van de respondenten verwacht dat de transactievolumes op hun lokale markt in 2014 die van 2013 zullen overtreffen.

Gerelateerde artikelen