Nederland kent nauwelijks tekort aan hoogopgeleid talent

Wereldwijd hebben 18 van de 30 landen last van een talent mismatch, bedrijven kunnen onvoldoende werknemers met de juiste competenties vinden. In Nederland is hier echter nauwelijks sprake van. Nederland is aantrekkelijk als vestigingsland voor internationale arbeidskrachten waardoor de druk op hoogopgeleid personeel niet extreem groot is.

Dit blijkt uit onderzoek van Hays, die in samenwerking met Oxford Economics vandaag de Global Skills Index 2013 presenteert.

Het rapport, ‘The Great Talent Mismatch’, geeft de dynamiek weer van de arbeidsmarkten en is gebaseerd op de 30 grootste internationale economieën. Met een score van 4.3 is Nederland een wereldwijde middenmoter. Een score van lager dan 5.0 wijst op een minder kritische arbeidsmarkt met weinig beperkingen in het aanbod van geschoolde arbeidskrachten. Elk land kampt met specifieke problemen op de arbeidsmarkt voor professionals. De belangrijkste factoren voor een sterke arbeidsmarkt is haar mate van flexibiliteit, afstemming met het onderwijs, talent mismatch, immigratie, wet- en regelgeving.

Verder blijkt uit het onderzoek dat:
– De recessie niet de enige verklaring voor de stijgende werkloosheid is;
– Landen met een slecht presterende economie en  een hoge werkeloosheid , zoals Spanje of Portugal, niet meer kans hebben goede kandidaten voor vacatures te vinden dan landen met een goed presterende economie;
– Het opleidingsniveau van Nederlandse werknemers afgelopen jaren is toegenomen;
– De loondruk toeneemt binnen industrieën met een grote behoefte aan talent, zoals de high-techsector;
– Als de Nederlandse economie weer aantrekt er een precair tekort ontstaat aan hooggeschoolde werknemers.

Judith Peeters, Operational Director bij Hays Nederland: “De economische recessie heeft sinds 2008 veel beweging veroorzaakt in Nederland. De arbeidsparticipatie is hoger dan ooit maar de langdurige werkeloosheid, nu 8,3%, laat de participatiecijfers dalen. De specifieke vaardigheden van werklozen worden minder gewaardeerd door werkgevers bij het uitblijven van ervaring en kennis veroudert snel.”

Onderwijs
Nederland scoort goed op flexibiliteit van het onderwijs, heeft een lage jeugdwerkloosheid en er wordt nog eens extra geld gestoken in projecten om meer jongeren aan het werk te helpen. Alleen Duitsland heeft minder last van jeugdwerkloosheid. Uit het rapport komt naar voren dat landen met kwalitatief goed beroepsonderwijs en mogelijkheden als stages de aansluiting op de arbeidsmarkt voor young professionals vergemakkelijken. De jeugdwerkloosheid is in deze landen vaak lager dan in landen waar deze mogelijkheden niet of in mindere mate bestaan.

Loondruk
Het onderzoek laat verder zien dat Nederland de slechtste positie heeft van de 30 onderzochte landen als het gaat om de algemene loondruk. Nederland scoort hier precies 0 punten, wat betekent dat de reële lonen niet vooruitgang of zelfs achteruit gaan. Dit heeft als gevolg dat bij stijgende prijzen (inflatie) de koopkracht achteruit gaat. Wel is er een hoge loondruk binnen industrieën met een grote behoefte aan talent, zoals de high-techsector.

Paradox
Volgens de CEO van Hays, Alistair Cox, wijst de Global Skills Index 2013 op een paradox in de professionele arbeidsmarkt. “Werkgevers hebben de grootste moeite om werknemers in dienst te nemen die beschikken over de juiste competenties. Het verbinden van geschikte werknemers met bedrijven vormt de basis voor elke succesvolle organisatie en kan bedrijven, het leven van mensen en zelfs hele gemeenschappen transformeren.”

“Er zijn geen eenvoudige oplossingen voor de problemen op de mondiale arbeidsmarkt. Maar we geloven dat in onze aanbevelingen uitgangspunten staan die relevant zijn voor het aanpakken van de structurele problemen op de internationale arbeidsmarkt. Zo hebben overheden en bedrijven de belangrijke taak om de hoge werkloosheid en stagnerende participatiegraad van hogeropgeleiden te verminderen. Een betere aansluiting van onderwijs op het bedrijfsleven vormt hiervoor een belangrijke sleutel.”

De Hays Global Skills Index geeft elk land een score tussen de nul en tien op basis van zeven essentiële factoren die invloed uitoefenen op de arbeidsmarkt. De score wordt berekend aan de hand van een analyse van zeven verschillende onderdelen waaronder onderwijsniveau, flexibiliteit van de arbeidsmarkt en loondruk. Een score boven het middelpunt van 5,0 suggereert dat werkgevers moeite hebben om de benodigde competenties in te vullen en te maken hebben met schaarste op de arbeidsmarkt. Een score van lager dan 5,0 wijst op een minder kritische arbeidsmarkt met weinig beperkingen in het aanbod van geschoolde arbeidskrachten. Nederland scoort een 4,3 in het onderzoek.

 

Gerelateerde artikelen