Nederland is Europees koploper digitalisering HR-administratie

Nederland voorop wat betreft online uitvoering van administratieve hr-taken, maar er is nog ruimte voor verbetering.

Hoewel Nederlandse werknemers voorlopen op hun Europese tegenhangers wat digitalisering op het werk betreft, zeggen ze toch dat ze niet genoeg eenvoudige administratieve HR-taken op mobiele apparaten kunnen doen en veel doen ze nog steeds offline. 

Gemiddeld is slechts 14 procent van administratieve HR-taken enkel mogelijk op mobiele apparaten en 50 procent wordt nog steeds offline uitgevoerd. 

Dit zijn de resultaten van een nieuw onderzoek van de toonaangevende wereldwijde dienstverlener in payroll en hr, SD Worx, over de omvang van digitalisering op het werk.
 
Uit het rapport bleek ook dat amper 14 procent van Nederlandse werknemers hun onkosten enkel mobiel indient, terwijl iets meer dan een derde van de ondervraagden (34 procent) hun onkosten nog steeds niet-elektronisch indient. Verlof aanvragen is de administratieve taak die het vaakst digitaal wordt uitgevoerd: 16 procent doet dit enkel mobiel, een verdere 20 procent doet dit zowel via vaste als mobiele apparaten en 36 procent uitsluitend via vaste apparaten. Hoewel enkel mobiel laag scoort, is het toch veelbelovend dat het softwaregebruik hoger is voor taken die voor alle werknemers van toepassing zijn.

Gezien de gemiddelde persoon zijn telefoon ongeveer 50 keer per dag checkt, was te verwachten dat mobiele opties een belangrijkere plaats zouden innemen in de werkomgeving. Zaken niet digitaal kunnen doen, kan een enorme impact hebben op een organisatie en haar mensen. Werknemers besteden te veel tijd aan administratieve hr-taken waardoor ze geen waardevoller werk kunnen doen, wat uiteindelijk een negatieve impact heeft op het werknemersengagement.

Werknemers willen meer digitaal doen
Wat mensen wel digitaal kunnen doen op het vlak van hr-administratie verschilt enorm van land tot land. Zo kan 66 procent van de ondervraagden in Nederland momenteel onkosten online indienen. Dit is het hoogst scorende land voor deze taak, in vergelijking met Duitsland waar slechts 33 procent dit kan. Om zakenreizen aan te vragen en te regelen, is er een verschil van 12 procent tussen het VK en Nederland, met 43 procent Nederlandse werknemers die dit digitaal kan doen tegenover 55 procent in het VK.

Nederland en het VK eindigen steeds bovenaan voor alle activiteiten die werknemers momenteel digitaal kunnen doen. Duitsland staat van alle ondervraagde landen voor bijna alle categorieën aanzienlijk lager, wat erop wijst dat dit land nog een hele weg te gaan heeft om de werkplek digitaal te transformeren.

Nederland neemt de leiding in digitalisering van administratieve hr-taken
Van de ondervraagde landen is Nederland een van de best scorende voor taken die ze elektronisch zouden willen doen. Voor het indienen van onkosten is Nederland het land dat dit het liefst digitaal wil doen (68 procent), samen met het VK (68 procent). Werknemers in Duitsland daarentegen vinden dit van de zes landen het minst belangrijk. Zo zou slechts 47 procent van de Duitse werknemers zijn onkosten elektronisch willen indienen.

Mark Bloem, Managing Director SD Worx Nederland licht toe: “Nagenoeg alle gebieden van ons leven zijn veranderd door technologie. Hoewel dit al enige tijd het geval is in ons persoonlijke leven, slaat het in sommige gevallen maar moeilijk aan op het werk. Zoals we in dit rapport zien, willen werknemers eenvoudige administratieve hr-taken op hun smartphone kunnen uitvoeren maar krijgen ze niet altijd de kans om dit te doen. Om ervoor te zorgen dat werknemers betrokken en productief blijven, is het cruciaal dat werkgevers naar hen luisteren en zich aan deze nieuwe manier van werken aanpassen.”

Gerelateerde artikelen