Nederland in zwaar weer. Toch zijn er kansen…

'De wereldwijde financiële en economische crisis heeft ook Nederland hard geraakt. De snelheid waarmee de gebeurtenissen zich in het achter ons liggende jaar hebben voltrokken, was uitzonderlijk', zo sprak Koningin Beatrix op dinsdag 15 september tijdens de troonrede.

‘Mensen verliezen hun baan, het aantal faillissementen neemt snel toe, jarenlang opgebouwde vermogens slinken en de overheidsfinanciën vertonen onvermijdelijk grote tekorten. De gevolgen zullen nog lang gevoeld worden.’ Het zijn kortom barre tijden voor ons kleine landje.

En wanneer we deze lijn doortrekken naar de markt voor fusies en overnames, lijken ook hiervoor de vooruitzichten op het eerste gezicht somber. Maar ‘het eerste gezicht’ toont niet altijd het volledige plaatje. Het economische slechte weer waarin ons land zich momenteel bevindt, zou namelijk zomaar eens het aantal fusies en overnames kunnen aanwakkeren.

Veel sectoren hebben immers te maken met hoge kosten, teruglopende omzetcijfers, te hoge financieringskosten, enzovoorts. En dit alles tegen de achtergrond van een haperende economische groei.

Op dat soort momenten resteert er voor menig bedrijf slechts één remedie: schaalvergroting. Er zullen de komende periode dan ook heel wat bedrijven zijn die zich genoodzaakt zien de krachten te bundelen om zodoende het hoofd boven water te kunnen houden. Het aantal fusies en overnames zou als gevolg hiervan dan ook wel eens flink kunnen toenemen.

LICHT AAN HET EIND VAN DE TUNNEL
Ook voor private equity-partijen (PE) zijn er kansen. Want hoewel de troonrede voor de Nederlandse economie weinig tot geen lichtpuntjes in petto had, krabbelt de economie in de rest van Europa alweer voorzichtig op. ‘De economische situatie in Europa is aanzienlijk verbeterd sinds het tweede kwartaal’, zo meldde EU-commissaris Joaquin Almunia onlangs.

Almunia stelde de verwachtingen voor het derde en vierde kwartaal zelfs naar boven bij. Nederland mag als gevolg van de crisis dan wellicht een minder interessante periode doormaken voor PE-bedrijven, in de rest van Europa valt er voor deze investeerders alweer meer te halen dan het afgelopen jaar. Er gloort kortom licht aan het eind van de tunnel.

De aandelenmarkten nemen hier al een voorschot op en tonen het nodige optimisme. Ook een overnamebod door Kraft van 11,6 miljard euro op Cadbury laat zien dat bedrijven weer bereid zijn om risico’s te nemen. Investeerders en bedrijven zijn namelijk ook veerkrachtig en ruiken als geen ander op afstand wanneer de tijd daar is om kansen te pakken. En die tijd zou nu best eens aangebroken kunnen zijn.

Gerelateerde artikelen