Nederland in top 5 Covid-19

Nederland in top vijf van hardst door coronavirus getroffen economieen.

Nederland wordt economisch relatief hard geraakt door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Volgens onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes staat Nederland wereldwijd in de top vijf als het gaat om landen die economisch het hardst worden getroffen. China werd als 'veroorzaker' buiten beschouwing gelaten.

Bedragen noemde Euler Hermes niet, behoudens de impact op de wereldeconomie die de kredietverzekeraar raamt op 320 miljard dollar dat per kwartaal verloren gaat aan handel in goederen en diensten. Dit bedrag is volgens Euler Hermes vergelijkbaar met de impact van een heel jaar handelsoorlog tussen de VS en China.

Het Nederlandse bedrijfsleven wordt volgens de onderzoeker stevig geraakt en dan vooral de chemie, transport, automotive, textiel en elektronica. “Nederland heeft een extreem open economie met een relatief sterke verwevenheid met China. Dan komt zo’n ingrijpende logistieke verstoring hard aan”, verduidelijkt Euler Hermes. “Complete toeleveringsketens liggen plat. En dat is niet een-twee-drie hersteld. Voordat de hele zaak weer op volle toeren draait zijn we maanden verder.”

Als voorbeeld wordt naar de haven in Rotterdam gewezen, waar 45 procent van de containerafhandeling “Azië-gerelateerd” is. China neemt daar een groot deel van voor zijn rekening. Door de uitbraak in China vertrekken er 20 procent minder containerschepen vanuit het land. “Niet alleen de grote jongens, maar juist ook het midden- en kleinbedrijf. Er is maar weinig voor nodig om aan de verkeerde kant van de streep terecht te komen als de 'fabriek van de wereld' niet snel een doorstart maakt.”

Volgens Euler Hermes is de impact van het virus op de economie van Taiwan en Zuid-Korea het grootst. Verder staan Hongarije en Indonesië hoog op de lijst.

Lees ook:

(bron: ANP)

Gerelateerde artikelen