Nederland in top 10 meest globaliserende economien

Het rapport 'Winning in a polycentric world' meet de globalisering van de 60 grootste economieën van de wereld. Nederland eindigt op de achtste plaats.

De top 3 wordt gevormd door respectievelijk Hong Kong, Ierland en Singapore. Dat maken de onderzoekers Ernst & Young en de Economist Intelligence Unit (EIU) bekend.

De globalisering neemt niet overal ter wereld even snel toe. Het onderzoek wijst echter uit dat internationale markten op lange termijn steeds dichter bij elkaar zullen komen. Pieter Jongstra, bestuursvoorzitter van Ernst & Young: “Opkomende markten bieden enorme kansen. Ook het aantrekken van de economie en de verdergaande technologische innovatie zorgen voor een voortdurende globalisering van nationale economieën. Overheden zullen daar rekening mee moeten houden en kunnen zich protectionisme niet veroorloven.”


Globaliseringsindex

In de Globaliseringsindex wordt op vijf criteria gemeten: de openheid van handel, kapitaalbewegingen, de uitwisseling van technologie en ideeën, de bewegingen op de arbeidsmarkt en culturele integratie. Nederland scoort met name goed op de eerste drie criteria, terwijl de laatste twee achterblijven ten opzichte van de top 10 landen.

De index meet het relatieve niveau waarop landen actief zijn op het wereldtoneel. De metingen zeggen niets over de absolute of relatieve impact van een land op de internationale commercie of de wereldeconomie. Dat betekent dat landen met een grote binnenlandse markt, zoals China, India en de Verenigde Staten, ongeveer in het midden van de tabel uitkomen.

Kleine landen die voor een groot deel afhankelijk zijn van export en wereldhandel komen bovenaan te staan, terwijl landen die wat meer van de buitenwereld zijn afgesloten, zoals Iran en Venezuela, onderaan verschijnen.

Gerelateerde artikelen