Nedcom verkrijgt twee grote amerikaanse projecten

fallback
Nedcon heeft onlangs haar positie op de Amerikaanse markt voor geautomatiseerde stellingsystemen verder verstevigd met de verkrijging van een tweetal orders met een totale omzetwaarde van Euro 13 miljoen. Deze orders zullen in 2003 bijdragen aan de omzet.

Passend in de strategische doelstellingen van Nedcon voert de onderneming op dit moment oriënterende besprekingen om via acquisitie dan wel vergaande samenwerking de voorwaarden te scheppen voor verdere groei in met name Amerika en Centraal Europa.

In Amerika is Nedcon in gesprek met een producent voor standaardstellingsystemen. Een stabiele omzet in dit segment van de Amerikaanse markt leidt voor Nedcon direct tot bijdrage aan het rendement en is tevens voorwaarde om op termijn efficiënt de geautomatiseerde stellingsystemen locaal te kunnen produceren. De locale productie van uitsluitend deze systemen zou, vanwege de ongelijkmatige productievulling, leiden tot onaanvaardbaar hoge productiekosten.

In vervolg op de succesvolle ontwikkeling in Centraal Europa en om in te spelen op de mogelijkheden die de, zich sterk ontwikkelende, Russische markt biedt, heeft Nedcon contacten met een lokale producent om te komen tot een joint venture of andere vergaande vorm van samenwerking, waarbij Nedcon vooral haar product en productietechnische expertise ter beschikking zal stellen.

Ten behoeve van de verdere positionering van de veelbelovende nieuwe Order Release Module DLS heeft Nedcon inmiddels een 50% belang genomen in Dynamic Logistic Systems B.V. Hiermee is dit geautomatiseerde orderverzamelsysteem voor de retailbranche in alle opzichten geïntegreerd in de Nedcon organisatie.

Vrijwel alle certificaathouders (98%) hebben over het boekjaar 2001 gekozen voor stockdividend. Hierdoor is aantal uitstaande certificaten met 71.356 uitgebreid tot 1.602.375.

De halfjaarcijfers van Nedcon worden op 4 september gepubliceerd.