NBA-brochure ‘De mkb-accountant en cloud computing’

De NBA heeft de nieuwe brochure 'De mkb-accountant en cloud computing' gepubliceerd. Deze brochure brengt de gevolgen voor cloud computing voor de opdrachten die de accountant bij de klant uitvoert in k
NBA: “Voor de mkb-ondernemer vervult u als accountant een belangrijke rol. Hij ziet u als dé adviseur op financieel gebied. Ook op veel andere terreinen bent u voor hem het eerste aanspreekpunt, bijvoorbeeld over cloud computing. Wordt u door uw klant over dit onderwerp geraadpleegd? Of treft u bij hem een of meerdere cloud-toepassingen aan? Dan is het belangrijk dat u over voldoende deskundigheid beschikt. Deze NBA-brochure biedt u een kader waarmee u vragen omtrent cloud computing tegemoet kunt treden.”
De kennis die de accountant nodig heeft van cloud computing is mede afhankelijk van de opdracht. NBA: “Voert u controlewerkzaamheden uit? Dan zult u (in het kader van uw kennis van de huishouding) inzicht moeten hebben in de manier waarop cloud computing onderdeel uitmaakt van de business van uw klant. Schiet uw expertise bij een opdracht tekort? Dan kunt u een IT-auditor of een andere expert inschakelen voor bijstand. Voert u een samenstellingsopdracht uit en doet uw klant relatief weinig in de cloud, dan is algemene kennis van cloud computing voldoende.”
Gerelateerde artikelen