NBA: veel clubs in betaald voetbal financieel zwak

De NBA beveelt in een open brief de helft van de clubs in het betaald voetbal aan hun financiële strategie te herzien.

Een kwart van de Eredivisieclubs en twee derde van de Eerste divisieclubs beschikken over meer schulden dan bezittingen. Het ontbreken van eigen vermogen maakt deze clubs financieel kwetsbaar. Dit is bedreigend voor het voortbestaan, schrijft de accountantsorganisatie in de open brief. De KNVB wordt aanbevolen bij de verstrekking van een licentie hogere eisen te stellen aan het eigen vermogen van clubs.

Lees ook: 4 financiële problemen die bedrijven in gevaar kunnen brengen.  

Een promotie of degradatie, wel of geen Europees voetbal spelen en de mogelijkheid of onmogelijkheid om spelers te kopen of verkopen heeft grote sportieve en financiële effecten. Veel clubs ontbreekt het aan eigen vermogen om financiële weerstand te bieden.

Deze grote financiële kwetsbaarheid brengt risico’s met zich mee. Te denken valt aan het schuiven met geldstromen, het open staan voor onbekende financiers en in het uiterste geval een faillissement, meent de NBA. Bij supporters, die met hart en ziel verbonden zijn aan hun club, komt vaak onrust. Bij de betrokken gemeente, vaak als eigenaar van het stadion of de grond en via leningen al nauw betrokken bij de club, ontstaat grote druk om “de club te ondersteunen of in het ergste geval te redden”.

Maatschappelijk relevant

De NBA onderschrijft de maatschappelijke relevantie van betaaldvoetbalclubs. Het is cruciaal dat dit gebeurt in een financieel gezonde basisopstelling. Clubs en KNVB doen er goed aan om financieel niet alleen te sturen op de beschikbaarheid van geld voor het lopend seizoen, maar ook op een structureel positief resultaat in de toekomst. Dit is in het belang van de financiële stabiliteit van de individuele club en daarmee van de sector.

Dit vereist naast een andere financiële strategie bij veel clubs vooral financiële deskundigheid bij leiding en toezichthoudende organen. NBA-leden, die als externe accountant controles uitvoeren bij de clubs, worden opgeroepen hieraan bij te dragen.