Nauwere samenwerking door recessie

Uit onderzoek onder grote Nederlandse bedrijven en de overheid, blijkt dat de recessie, naast het aanhalen van de broekriem, vooral gebruikt wordt om voor te sorteren op het versterkt uit de recessie komen.

Zo wordt de noodzaak om sterk te bezuinigen ook gebruikt om versneld de waardeketen te reorganiseren door relaties met strategische partners te verdiepen en toekomstbestendig te maken.

In het door M3 consultancy uitgevoerde onderzoek onder vooraanstaande Chief Procurement Officers met een inkoopvolume onder beheer van meer dan 17 miljard euro, blijkt dat er niet alleen op prijs wordt gestuurd, maar dat nauwkeurig gewogen wordt wie er echt toe doet en wie minder.

Hoewel het volstrekt duidelijk is dat er doortastend bezuinigd wordt en leveranciers vergeleken met een jaar terug soms 10-20 procent lagere prijzen kunnen realiseren, wordt er zeer goed gestuurd op nauwe samenwerking met de belangrijke leveranciers.

Deze groep heeft specialistische kennis en know-how waardoor het wegvallen van (een deel van) deze supplier base als problematisch wordt gezien richting de toekomst. In deze gevallen overheerst de focus op lange termijn en worden maatwerk acties gedaan, zoals het naar voren halen van orders, het garanderen van een fair share, en het stimuleren van duurzame innovaties bij de leverancier.

Alhoewel het een spel zonder garanties is, wordt wel algemeen erkend dat de recessie helpt om de goede samenwerkingen te verdiepen. Voor sommige leveranciers een harde ‘wake up call’ voor andere een kans om zich nog strategischer te positioneren en daarvan in de komende upturn te profiteren.

Gerelateerde artikelen