Nationale-Nederlanden start onderzoekscentrum voor levensverwachting

Uitkomsten van belang om de betaalbaarheid van pensioenen te voorspellen.

Nationale-Nederlanden heeft het Research Centre for Longevity Risk opgezet. Het doet onderzoek naar de financiële en maatschappelijke gevolgen van veranderende levensverwachtingen.

Levensverwachtingen beïnvloeden de betaalbaarheid van pensioenen en de benodigde capaciteit van het zorgstelsel. Nationale Nederlanden werkt bij het onderzoek samen met mede-iniatiefnemer Amsterdam School of Economics van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

De laatste decennia worden mensen wereldwijd gemiddeld steeds ouder. Maar nu de coronapandemie zorgt voor hogere sterftecijfers is het bestuderen van de levensverwachting erg belangrijk, stellen de initiatiefnemers.

Maar de snelheid waarmee de levensverwachting kan veranderen, is volgens de deskundigen onzeker. Bijvoorbeeld een plotselinge hogere sterfte door een pandemie zou het beeld zomaar kunnen veranderen. Maar er spelen naar verwachting veel meer factoren een rol.

Er zijn al diverse onderzoeksprojecten bedacht, die onder andere kunnen worden uitgevoerd door promovendi. Met hoeveel financiering Nationale-Nederlanden precies bijdraagt aan het nieuwe centrum, is niet naar buiten gebracht.