Natascha Kalkman en Bram Verhagen van Ordina: Pro-actief met een persoonlijke noot.

fallback
Communicatieve financials zijn voor Ordina een must. Natascha Kalkman HR-adviseur en Bram Verhagen Recruiter vertellen waarom.

Wat voor een soort financials zoeken jullie?
Verhagen: ‘Bij Ordina Professional Support, OPS, verzorgen wij de financiële administratie, HR-administratie en facilitaire zaken. Al onze diensten verlenen wij aan de kern Ordina-organisatie. Voor de administratieve afdelingen zoeken wij professionals die pro-actief, klantgericht en goed gemotiveerd zijn.’


Kalkman: ‘Er zijn bij OPS zo’n 140 medewerkers aan het werk, die gemiddeld op mbo- of hbo-niveau functioneren. Voor een financial is uitmuntende vakkennis alleen niet voldoende. Goed kunnen communiceren met de klant, maar ook met collega’s bij OPS is minstens zo belangrijk.’


Voor welke issues komen financials te staan?
Kalkman: ‘Sinds 2004 hebben wij de financieel administratieve functies bij Ordina gecentraliseerd. We werken sindsdien volgens standaardprocessen. Onze interne klanten vragen echter regelmatig om uitzonderingen op deze standaarden en vragen daarom om flexibiliteit. De financial moet hier op een constructieve manier met de klant over kunnen communiceren en weten waar de mogelijkheden, maar ook waar de (wettelijke) grenzen liggen. Daarom zijn naast de vakinhoudelijke kennis en de kennis van de processen, vooral ook de communicatieve vaardigheden erg belangrijk.’


Welke mogelijkheden bieden jullie?
Verhagen: ‘Financieel medewerkers kunnen bij ons blijven doorgroeien. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld beginnen bij de crediteurenafdeling. Vervolgens is er de mogelijkheid om door te groeien naar diverse grootboekafdelingen. Bij deze diverse afdelingen krijgt de medewerker de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Op deze manier kan de medewerker doorgroeien. Het team verslaglegging, analyse & fiscaliteiten is de afdeling die rapportages en analyses opstelt. Bij deze afdeling komen alle gegevens samen. Van die medewerkers vragen wij dat zij in staat zijn knelpunten boven tafel te krijgen en op te lossen. De oplossing kan zowel aan de kant van OPS liggen als bij onze klanten. Op alle afdelingen werken wij met drie niveaus: junior, medior en senior.’

Kalkman: ‘Doorgroeien is afhankelijk van de financial zelf. Wij faciliteren het proces. De één heeft nu eenmaal meer behoefte aan ontwikkeling dan de ander.’


Kun je zomaar bij de financieel directeur binnenlopen?
Kalkman: ‘De sfeer is informeel, dus als je hem wilt spreken, dan kan dat. In de praktijk zul je echter eerder bij de directeur OPS naar binnen stappen. Het oplossend vermogen is bewust laag in de organisatie gepositioneerd, dichtbij de interne klanten. Als professioneel service center lossen we zaken vooral zelf op. En daarom staat ook bij de directeur OPS altijd de deur open.’


Hoe ziet de organisatie eruit?
Verhagen: ‘Ordina als totaal telt circa vijfduizend werknemers. Het grootste deel van deze medewerkers wordt ingezet bij de klanten van Ordina met als aandachtsgebieden consulting, ict en outsourcing. De staf van Ordina is, naast een aantal kleinere stafunits in de lijnorganisatie, onder te verdelen in drie afdelingen. De beleidsafdeling houdt zich bezig met het beleid van Ordina op de lange termijn. Het programmabureau bestuurt de grote interne projecten. Ordina Professional Support is verantwoordelijk voor de uitvoering van bijna alle administratieve processen. Natuurlijk is er wel continu afstemming tussen deze drie afdelingen.’ 


Hoe zijn jullie arbeidsvoorwaarden?
Verhagen: ‘Naast een marktconform basissalaris met acht procent vakantiegeld, bieden wij 27 vakantiedagen, internetvergoeding en de keuze spaarloon of levensloopregeling. Ordina stelt een premie beschikbaar ter hoogte van 5,5 procent van de pensioengrondslag en geeft de mogelijkheid om meer te sparen. Aan medewerkers met ambulante functies wordt een lease-auto ter beschikking gesteld. Ook kennen we een bonusregeling van het bruto jaarsalaris.’

Kalkman: ‘Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. We werken daarom met individuele ontwikkelingsplannen. Het kan zijn dat medewerkers op vakinhoudelijk gebied kennis op willen doen, maar het kan net zo goed zijn dat iemand zich wat betreft vaardigheden verder wil ontwikkelen. Daarnaast kijken wij ook breder naar het begrip opleiding. Voor een junior is het ook een leermoment om een keer met een klantmanager mee te gaan naar een klant.’


Hoe krijgt u de specialisten te pakken?
Verhagen: ‘Wij besteden dit gedeeltelijk uit aan verschillende werving- en selectiebureaus. Wij hebben voor meerdere bureaus gekozen om niet van één afhankelijk te zijn. Verder hebben we diverse eigen wervingskanalen waar we steeds meer gebruik van gaan maken.’

Kalkman: ‘We denken na om een campus recruitment op te zetten en tevens proberen wij de uitstroom te minimaliseren. Wij willen namelijk graag dat de specialisten die wij in dienst hebben, bij ons blijven.’


De kern
Aantal fte’s in financiële functies: 120
Aantal vrijstaande vacatures: 25, waarvan een deel vervanging van ingehuurd personeel
Aantal werknemers geplaatst per jaar: 20, deels inhuur, deels groei vanwege de overnames van Ordina
Missie van Ordina: ‘Wij willen bereiken dat onze klanten door inzet van onze kennis en kunde structureel en aantoonbaar voordeel behalen. Wij verbinden ons op een bedrijfseconomische en maatschappelijk verantwoorde wijze aan het succes van onze opdrachtgevers met wie wij een duurzame relatie aangaan.’
Missie Ordina Professional Support: ‘Een dienstverlener zijn die met een proactieve, klantgerichte en persoonlijke houding ondersteunende processen op het gebied van HR, facilities en finance & administration van Ordina betrouwbaar, accuraat en professioneel uitvoert.’
Contactgegevens recruiter: Bram Verhagen, bram.verhagen@ordina.nl
Kernwaarden: Klantgerichtheid, pro-actief en persoonlijk

Gerelateerde artikelen