NAM en Shell gunnen onderhoudscontract

fallback
De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) en Shell Expro (Shell U.K. Exploration and Production) hebben een gezamenlijk contract gegund voor geïntegreerde dienstverlening in het Nederlandse en Engelse deel van de zuidelijke Noordzee. Het contract is toegekend aan AJS, een joint venture van Amec plc, Jacobs Engineering BV en Stork Industry Services BV, na een openbare aanbesteding die in januari 2003 is gestart.

Het contract behelst de levering van diensten op het gebied van management, engineering, onderhoud en operationele ondersteuning voor alle installaties van NAM en Shell Expro in het zuidelijke deel van de Noordzee, inclusief de gasbehandelingsinstallaties Den Helder en Bacton (Engeland). Met het contract, dat een looptijd heeft van zeven jaar, is voor AJS een bedrag gemoeid van circa ¤ 700 miljoen. NAM en Shell Expro beheren (met ONEgas als naam voor de gebundelde operationele unit) ruim 50 offshore productieplatformen en 2 gasbehandelingsinstallaties in het Nederlandse en Engelse deel van de zuidelijke Noordzee. De werkzaamheden die het AJS consortium daarvoor gaat verrichten, zijn vastgelegd in een Integrated Service Contract (ISC). NAM en Shell Expro hebben tevens de mogelijkheid om projecten aan AJS uit te besteden buiten het ISC. Het contract kent na afloop van de eerste contractperiode van 7 jaar een jaarlijkse verlenging van het onderhoud aan de installaties.

Het management van AJS gaat vanuit Assen werken. In Amsterdam en Great Yarmouth (East Anglia) worden ondersteunende kantoren gevestigd, terwijl tevens gebruik wordt gemaakt van de heliportkantoren in Den Helder en Norwich. In totaal geeft dit tot zo'n 1.000 mensen werk. Stork heeft een belang van 37,5% in AJS. De opdracht vormt een belangrijke versterking van Storks positie in de olie- en gasindustrie. Het contract gaat in per medio juli 2003, de volledige AJS organisatie zal vanaf 1 januari 2004 operationeel zijn. De overdracht van het onderhoud van het eerste platform is reeds gepland voor 1 september 2003.