M/V Diversiteitsbeleid steeds nadrukkelijker aanwezig in jaarverslaggeving

Uit jaarlijks onderzoek van communicatieadviesbureau Citigate First Financial blijkt dat een grote meerderheid van de AEX-ondernemingen (92%) in de jaarverslaggeving over 2011 rapporteert over hun man/vrouw diversiteitsbeleid.

Bij bedrijven met een Midkap-notering ligt dit percentage op 68%. In beide gevallen is een duidelijke stijging zichtbaar ten opzichte van voorgaande jaren (2008: 64% voor de AEX en 2009: 36% voor de AMX).

Binnen een breed geformuleerd diversiteitsbeleid van organisaties (op het gebied van etniciteit, religie, leeftijd) ligt de nadruk bij een meerderheid van de ondernemingen op man/vrouw diversiteit.

– Een ruime meerderheid, 88% van de onderzochte AEX-ondernemingen, en 64% van de Midkap-bedrijven publiceert in de jaarverslaggeving over 2011 concrete cijfers over het aantal vrouwelijke medewerkers in het algemeen en in managementposities in het bijzonder. In de jaarverslaggeving over 2010 gaf 83% van de AEX-ondernemingen inzicht in deze cijfers, bij de Midkap-ondernemingen bleef dit op hetzelfde niveau.

– In vergelijking met 2010 is een stijging zichtbaar in het aantal AEX-ondernemingen dat in de jaarverslaggeving concrete doelstellingen formuleert ten aanzien van het aantal vrouwelijke medewerkers en vrouwen in managementfuncties binnen de organisatie. In de jaarverslaggeving over 2011 rapporteren 7 van de 25 AEX-ondernemingen hierover, van de 25 Midkap-ondernemingen zijn dit er slechts 3.

AEX-bedrijven geven het goede voorbeeld
Van de 92% van de AEX-ondernemingen die rapporteert over diversiteit (en de positie van vrouwen) neemt bijna de helft dit onderwerp op in zowel het jaarverslag als in het CSR-rapport. Het onderwerp ‘vrouwen in managementposities’ speelt een significante rol in het diversiteitsbeleid in de jaarverslaggeving van AEX-bedrijven. Ondanks het beperkte aantal ondernemingen met concrete doelstellingen is duidelijk dat het onderwerp in toenemende mate een punt van aandacht is binnen organisaties. Dit is onder meer terug te zien in het aantal ontplooide initiatieven zoals verschillende vrouwennetwerken (zoals bijvoorbeeld TNT Express Link), speciale diversiteitsprogramma’s en de oprichting van Diversity Councils (bijvoorbeeld DSM, ING groep en Unilever).

Midkap-bedrijven volgen gestaag
Het m/v diversiteitsbeleid van bedrijven met een Midkap-notering speelt nog steeds geen grote rol in de jaarverslaggeving; bij bijna een derde (32%) van de ondernemingen is er geen informatie over het gevoerde diversiteitsbeleid opgenomen in het jaarverslag en/of het CSR rapport. Van de 68% van de Midkap-bedrijven dat rapporteert over een m/v diversiteitsbeleid beperkt 20% zich tot beleid ten aanzien van benoemingen binnen de Raad van Commissarissen. In tegenstelling tot de grote hoeveelheid initiatieven van AEX-ondernemingen om vrouwen in managementposities te promoten, zijn er onder de AMX-ondernemingen maar 3 ondernemingen die zich hier actief voor inzetten (BAM Groep, Delta Lloyd Groep en Heijmans).

Bron: Citigate

Gerelateerde artikelen