MRB: geschorst voertuig even op de openbare weg, nou en?

fallback
Belanghebbende is sinds 2000 houder van een Ford Sierra en tijdens zijn houderschap heeft belanghebbende de registratie voor de wegenbelasting geschorst. Ten tijde van dit verzoek om schorsing is door de Belastingdienst een formulier naar belanghebbende gestuurd waarin verzocht werd het adres van de stallingsplaats op te geven. Daarbij stond duidelijk vermeld dat tijdens de schorsing het motorvoertuig zich niet op de weg mag bevinden.

Op 23 november 2003 heeft belanghebbende zijn Ford Sierra tijdelijk op een openbare parkeerplaats geplaatst, omdat de stallingsplaats opnieuw werd bestraat. Een dag later constateerde Controle Unit Zwolle van de Belastingdienst dat de Ford Sierra gebruik maakte van de openbare weg terwijl de auto geregistreerd stond als zijnde geschorst. De wegenbelasting werd over een periode van 28 mei 2003 tot en met 10 januari 2004 nageheven, EURO 317, en met een 100% boete verhoogd zodat de totale naheffingsaanslag EURO 634 bedroeg.

Belanghebbende heeft bij het Hof een beroep gedaan op de redelijkheid en billijkheid. Het Hof heeft op 24 december 2004 beslist dat zij de opgelegde boete en de verhoging passend en geboden acht gelet op de ernst van het gepleegde feit. Daarbij nam het Hof in aanmerking dat belanghebbende de auto op de openbare weg had geparkeerd ondanks een aan, hem bij de opgaaf stallingsplaats, gedane mededeling dat een zodanige handelwijze niet geoorloofd was. Aldus heeft belanghebbende bewust het risico gelopen dat hem een naheffingsaanslag zou kunnen worden opgelegd.

Gerelateerde artikelen