Motorrijtuigenbelasting gaat op de helling

In 2030 betaalt de automobilist per gereden kilometer.

De motorrijtuigenbelasting wordt hervormd voor alle personen- en bestelauto’s. Vanaf 2030 betalen autobezitters dan niet meer voor autobezit, maar voor het aantal kilometers dat zij met hun auto rijden. Het betrouwbaar registeren van het aantal gereden kilometers is daarvoor essentieel.

Om inzicht te krijgen in geschikte (technische) systemen voor deze registratie, heeft het kabinet onderzoek laten doen. In het onderzoek zijn verschillende systemen voor het registreren van gereden kilometers vergeleken op fraudebestendigheid, kosten, de privacy van de gebruiker, uitvoerbaarheid en gebruikersgemak.

Ook is gekeken naar de benodigde stappen om het systeem in te voeren. Het onderzoek laat zien dat er meerdere manieren van registratie mogelijk zijn, die elk voor- en nadelen kennen. Een van de mogelijke manieren om kilometers te registreren is het gebruik van de bestaande kilometerteller. Een andere mogelijkheid is om een speciaal meet- en registratieapparaat (‘kastje’) in de auto te bouwen.

Begin dit jaar komt er een vervolgonderzoek dat zich richt op het potentiële fraudegedrag van risicogroepen en de maatregelen die tegen dit gedrag mogelijk zijn. Medio 2023 start naar verwachting een internetconsultatie over de wetgeving.

Eén van de uitgangspunten van het kabinet voor het registratiesysteem is dat alleen data worden vastgelegd die nodig zijn om belasting te kunnen heffen. Voor het heffen van de belasting hoeft daarom alleen te worden geregistreerd hoeveel kilometers een auto jaarlijks rijdt. Het maakt daarbij niet uit waar en wanneer deze kilometers zijn gereden. Andere uitgangspunten vanuit het kabinet zijn dat het systeem eenvoudig moet zijn en uiterlijk in 2030 kan worden ingevoerd.

Gerelateerde artikelen