Moraal werknemers door hoge werkdruk omlaag

In drie maanden tijd is er een omslag in de beleving van de effecten van de wereldwijde economische crisis in Nederland.

Dit blijkt uit een onderzoek dat Robert Half International in november van het afgelopen jaar heeft gehouden in een veertiental landen. In november 2008 gaf 45% van de ondervraagden in ons land aan bezorgd of zeer bezorgd te zijn over de gevolgen van de crisis op onze eigen economie. Meer dan de helft was neutraal of totaal niet bezorgd.

Onze zuiderburen maakten zich toen al meer zorgen: 60% zei bezorgd te zijn over de impact op de Belgische economie. Ook over de wereldeconomie waren de Belgen bezorgder dan de Nederlanders. Slechts 10% van de Nederlanders was in november 2008 zeer bezorgd over de wereldeconomie. 71% van de ondervraagden was nog positief over de toekomst van de eigen onderneming.
 
Ronald de Zoete, Associate Director van Robert Half, zegt in een toelichting: “Wij stellen vast dat de houding van de Nederlandse financiële professionals in korte tijd is omgeslagen. Nu maakt men zich wel zorgen. Dit blijkt uit het feit dat wij meer CVs ontvangen. Ook vanuit opdrachtgevers merken we een omslag; de procedures voor aannames duren langer. Er zijn niet alleen meer kandidaten, er worden ook meerdere kandidaten geïnterviewd. Kortom er vinden meer gesprekken plaats voordat de knoop wordt doorgehakt. En de bedrijven die financiële mensen aannemen stellen hun eisen betreffende salaris naar beneden bij.”
 
Uit het onderzoek bleek toen al wel dat de bezorgdheid gaat over de economische crisis. De vergrijzing en de moraal blijken veel minder te spelen. Slechts 14% van de Nederlanders maakt zich zorgen over het vertrek van de baby boom-generatie. Dit is in lijn met de wereldwijde trend waaruit blijkt dat men niet zo bezig is met de vergrijzing.

En terwijl 62% zich geen zorgen maakte op dat moment over de moraal van het personeel, zegt tegelijkertijd 31% dat ze wel bang zijn voor een verandering van de moraal
van hun medewerkers.
 
“Bedrijven moeten zich erop focussen om medewerkers te behouden,” zegt Ronald de Zoete. “Als je de moraal van je staf goed wil houden, moet je ook niet bezuinigen op training en coaching. Dat demotiveert medewerkers.”
 
Tot slot blijkt dat 20% van de bedrijven wel al geconfronteerd werd met slechtere resultaten ten gevolge van de crisis. 11% is er dankzij de slechte economische omstandigheden op vooruit gegaan.

Gerelateerde artikelen