Money Matters: Vrouwen aan het stuur!

fallback
Laten we eerlijk zijn: mannen zijn volstrekt overbodig. Vrouwen kunnen beter autorijden, beter beleggen en ze geven beter leiding. Toch leven we nog altijd in een 'mannenwereld'.

Nederland is een van de meest ‘vrouwelijke’ maatschappijen ter wereld. En als de schijn niet bedriegt, zet de vervrouwelijking de komende jaren alleen maar door. Steeds meer kinderen groeien op bij een alleenstaande moeder en dat aantal zal alleen maar stijgen, zo blijkt uit onderzoek van de bekende demograaf prof. Jan Latten (CBS/UvA). Nederland schuift steeds meer in de richting van een matriarchale samenleving, zoals in de Caraïben. Steeds minder ouders trouwen, ongehuwde stellen gaan eerder uit elkaar en kinderen blijven meestal bij hun moeder wonen.

Het gevolg van deze demografische ontwikkeling laat zich raden: een verdere ‘vervrouwelijking’ van onze samenleving. Meer waardering voor ‘vrouwelijke’ eigenschappen en gedrag, voor sterke emotionele gemoedstoestanden, de afhankelijkheid van stemmingen voor gevoelens en de gevoeligheid voor processen en gedachten die niet door het nuchtere verstand te verklaren zijn. En meer aandacht aan zorg voor de zwakken, solidariteit en dienstbaarheid. Natuurlijk bezitten niet alleen vrouwen die zogenaamde ‘vrouwelijke’ eigenschappen, maar toch: ze zijn oververtegenwoordigd bij vrouwen.

Nu al schijnt (althans volgens de befaamde wetenschapper Geert Hofstede, Nederlands bekendste sociaal-psycholoog) dat geen enkele maatschappij zo feminien is als de Nederlandse. De komende jaren zet die trend hoogstwaarschijnlijk dus door, gezien de demografische verandering. Wellicht zelfs in een hoger tempo dan Latten vermoedde. Want is er in een tijd van hoogconjunctuur niet meer ruimte voor zachte, ‘vrouwelijke’ waarden dan tijdens barre tijden? Is er dan niet meer plaats voor luxewaarden die minder bedeelde maatschappijen zich niet kunnen veroorloven? Is er dan niet meer aandacht aan de kwaliteit van het leven, voor het onderhouden van warme persoonlijke betrekkingen, voor zorg voor zwakkeren, voor solidariteit. Zou best eens kunnen.

Hier komt nog eens bij dat het opleidingsniveau van vrouwen is de laatste decennia hard omhoog gegaan. Vrouwen van 25-34 jaar zijn tegenwoordig hoger opgeleid dan mannen van die leeftijd. In het hoger onderwijs studeren meer vrouwen dan mannen en ook bij de afgestudeerden zijn vrouwen tegenwoordig in de meerderheid. Aldus de laatste informatie van het Centraal Bureau voor Statistiek.

Kortom: allemaal redenen om aan te nemen dat in onze maatschappij steeds meer vrouwen leidinggevendende posities zullen bekleden. Maar zo ver is het nog niet. Het aandeel vrouwen in de top komt bijna nooit overeen met het aandeel vrouwen onder alle werknemers in de betreffende sector of onder de bevolking. Dat ligt deels aan de vrouwen zelf. Vrouwen (zeker moeders) werken het liefste in deeltijd, en zoals bekend is dat de dood in de pot voor je carrière.

Dat is jammer, want eigenlijk kunnen vrouwen alles beter dan wij mannen. Dus mannen, geef eens blijk van zelfkennis en ruim baan voor de vrouwen. Als zij het niet doen, dan moeten wij die beslissing maar forceren. Want daar zijn wij weer goed in.