Money Matters: Trofee voor de ’trophy wife’

fallback
Pas op voor hertrouwde topmannen. Een tweede huwelijk vergroot de kans op fraude bij een bedrijf. Aldus Kees Cools, hoogleraar bedrijfsfinanciering in Groningen en senior partner bij BCG. Terwijl de man met een tweede vrouw juist bij uitstek geschikt is als leider.

Heeft u het ook gelezen in FEM Business van deze week? ‘Pas op voor rockstar-CEO’s’, kopt het blad in een artikel dat grotendeels is gebaseerd op het boek ‘Controle is goed, vertrouwen is beter’ van Kees Cools. Zijn redenering is simpel: de combinatie van extreme targets, hoge variabele beloning van de top en uiterst zelfverzekerde bestuursvoorzitters werkt fraude in de hand. En die zelfverzekerdheid wordt versterkt door een tweede vrouw, vaak een ’trophy wife’: die is vrijwel altijd minder kritisch dan de eerste, waardoor het gevoel van onfeilbaarheid bij de topman wordt versterkt. Frauderende CEO’s zijn ruim twee keer zo vaak hertrouwd als CEO’s die niet frauderen, aldus Kools.

Klinkt dit overtuigend? Niet echt. Dat fraude een exponent is van haantjesgedrag van zich onfeilbaar wanende topmannen: ja. Maar dat dit gevoel voor onfeilbaarheid door de tweede vrouw wordt versterkt: nee. Hooguit is een tweede vrouw een indicatie vormt dat een topman een macho is. En macho’s zijn nu eenmaal potentiële fraudeurs. Wilt u geen macho aan de top van uw bedrijf? Pas dan op voor een man met een tweede vrouw. Wilt u wel een macho (en daar valt veel voor te zeggen, want macho’s kunnen veel meer dan alleen frauderen), dan is een tweede vrouw een indicatie dat u met de juist man te maken heeft.

Heus, de topman laat zich echt niet weerhouden door een vrouw (eerste of tweede). Als hij fraude wil plegen, dan doet hij dat gewoon, trophy wife of niet. Hooguit vormt de vrouw – met name de tweede een bron van inspiratie. Als je verliefd bent, krijgt je geest vleugels. Je pad is verlicht. Het anders zo zware werk gaat je moeiteloos af. Zo werkt het bij ons mannen ten minste.

Het mannelijke libido moet echter steeds opnieuw worden uitgedaagd. En het is slechts weinige eerste vrouwen gegeven de veeleisende topman duurzaam in vervoering te brengen. In de regel slaat bij hem vroeg of laat de verveling toe. De topman vlucht in zijn werk. Of hij ontmoet een tweede vrouw, die wel bij machte is hem te enthousiasmeren.

Moreel gezien is het heetbloedige gedrag van de topman misschien verwerpelijk. Maar zolang het bedrijf er wel bij vaart, verdient geïnspireerde promiscuïteit aan de top te worden aangemoedigd. Hardwerkende, gedreven CEO’s zijn twee keer zo vaak hertrouwd als CEO’s die nog een eerste vrouw hebben.

Gerelateerde artikelen