Money Matters: Streepjestrekker trekt aan langste eind

fallback
Staat de beurs niet zo laag dat het tijd wordt om flink aandelen in te slaan? Advies is dringend gewenst. Maar van de aandelenanalisten hebben we steeds minder te verwachten. Behalve dan misschien van de analisten die de Technische Analyse aanhangen.

Het schijnt allemaal de schuld te zijn van Willem Burgers, de voormalige beheerder van het Orange Fund van Kempen & Co. Burgers zou niet-openbare en koersgevoelige informatie hebben gekregen van bestuurders van RingRosa en Landis. Althans dat vermoeden bestaat: dat Burgers door zijn over voorkennis beschikte. De zaak ligt nog voor de rechter, maar de schrik zit er goed in bij bedrijven en investeerders.

Van alles doen bedrijven om zelfs de geringste schijn van voorkennis te vermijden. Fondsbeheerders, analisten en de financiële pers krijgen allemaal een stortvloed van informatie over zich heen gestort en allemaal tegelijkertijd, om maar te voorkomen dat één partij een informatievoorsprong verwerft op de andere. Bedrijfsbezoeken worden tot een minimum beperkt en als ze al plaatsvinden, worden allerhande protocollen opgesteld en munten de bestuurders uit in formele, nietszeggende taal en ontwijkende antwoorden. “Gesprekken met de benen op tafel over de richting en de strategie op lange termijn vinden nauwelijks meer plaats”, aldus een fondsbeheerder in Het Financieele Dagblad van vorige week.

De analisten lijken nog het meeste te lijden onder de nieuwe voorzichtigheid. Want wat is hun toegevoegde waarde nog nu hun informatie niet meer exclusief is? Waarom zou een aspirant belegger nog advies inwinnen bij een analist, nu alle relevante informatie ook in de kranten, in de financiële bladen en op internet te vinden is? En nu de beleggingstips van de analisten niet meer afkomstig zijn uit de wandelgangen van het bedrijf, het directiesecretariaat en andere plaatsen waar de koersgevoelige informatie neerdaalde? Waarom nog een analist bezoeken?

Ja, waarom? Tenzij het een analist is die de Technisch Analyse aanhangt. U weet wel, die streepjestrekkers die ’trendkanalen’ graven tussen ‘steunpunten’ en ‘weerstandsniveau’s’. Voor hun grafieken en pie charts maakt het niets uit wat een bedrijf naar buiten brengt. Zolang er maar handel plaats vindt in aandelen, kunnen zij hun voortschrijdende gemiddelden blijven uitrekenen en adviezen geven. De fundamentele analist die wil weten wat er werkelijk speelt in het bedrijfsleven heeft het nakijken.