Money Matters: En de winnaar is…

fallback
Wie is de beste Nederlandse CFO van het jaar? Elk jaar werken Financieel Management en het tijdschrift Chief Financial Officer mee aan de verkiezing van de beste CFO. De winnaar van dit jaar is een heel ander type CFO dan in voorgaande jaren.

De meeste bedrijven zitten momenteel niet te wachten op CFO’s die slechts saneerders zijn, evenmin hebben ze behoefte aan CFO’s die onkreukbaar zijn maar risicoavers, of aan CFO’s die uitmunten in kennis van verslaggevingsregels. Dat waren eigenschappen waarmee je als CFO kon scoren in tijden van onzekerheid of recessie. Nu zitten bedrijven eerder verlegen om CFO’s die de economische groei in banen kunnen leiden, CFO’s met een visie op de vraag waarin de kracht van een bedrijf schuilt, die mensen kunnen enthousiasmeren, mobiliseren en motiveren.

In de CFO van het jaar-verkiezing tekent zich deze omslag al af. De CFO of the Year is dit jaar eerder een ‘bouwer’ dan een ‘breker’, en al helemaal geen ‘behouder’. Hij is een stuk ‘offensiever’ en ondernemender dan de CFO die in een tijd van laagconjunctuur CFO van het jaar wordt. Maar, let wel, de CFO of the Year Award wordt verstrekt aan de CFO die in het afgelopen jaar het beste gepresteerd heeft. In samenwerking met de onderzoeks- en adviesbureaus The Hackett Group en Rematch is dit onderzocht.

De CFO of the Year Award is, met andere woorden, een prijs achteraf. De Award wordt dit jaar dan ook niet uitgereikt aan iemand die goed weet in te spelen op de huidige groei, maar aan een CFO die zijn bedrijf heeft klaargestoomd voor een economische opleving.

Of de CFO van het jaar er ook in slaagt zijn bedrijf met succes door de economische opleving te loodsen, valt uiteraard te bezien. Nogmaals, de groei moet in banen worden geleid, moet worden ‘gemanaged’. En de CFO die dat het beste kan, is niet altijd de CFO die een basis kan leggen voor groei.

Maar goed, daarmee lopen we vooruit op de verkiezing van de CFO van het volgende jaar. Het gaat nu om de winnaar van dit jaar. En die winnaar is… Als u op 14 juni naar de CFO Day komt, hoort u het als eerste.