Money Matters: De lobbycommissaris

fallback
Wat worden premier Balkenende en minister Bot toch geprezen dat ze Neelie Kroes aan een baantje als eurocommissaris hebben geholpen. Over de gelukkige zelf houdt de Nederlandse pers zich op de oppervlakte. De buitenlandse bladen zijn aanmerkelijk enthousiaster. Zien ze iets dat ons ontgaat? Of zijn ze gewoon slecht geïnformeerd?

“Mededinging gaat naar de Nederlandse Neelie Kroes”, juicht de Financial Times als bekend wordt dat de Nederlandse oud-minister benoemd wordt op de hoogste Europese post voor Mededinging. “Een cruciale post, waarbij de intensieve lobby van bedrijven om fusies tot stand te brengen moet worden tegengegaan en de druk van regeringen om de eigen industrie financieel te steunen moet worden weerstaan. Maar Nederlandse commissarissen hebben een reputatie van geduchte onafhankelijkheid.”

Kroes ‘geducht onafhankelijk’? Dezelfde Kroes die erop toezag dat haar vriendjes van Tankcleaning Rotterdam tien miljoen euro subsidie kregen – subsidie die vervolgens werd misbruikt om illegaal chemisch afval in de haven lozen, bonafide concurrenten verstomd achterlatend.

Maar, zegt de Wall Street Journal, met de benoeming van Neelie Kroes (‘een weinig bekende ex-minister van Verkeer’) heeft de Portugese voorzitter van de Commissie, José Manuel Barroso, wel iemand gekozen die ‘een bekende voorstander van de vrije markt’ is.

O ja? Kroes een ‘bekende voorstander van de vrije markt’? In Nederland is ze toch juist bekend om haar late bekering van het vrije markt-denken? Die aanvankelijk bekend stond als ‘blij dat ik rij’ minister, maar zich later uitsprak voor regulering van het autoverkeer met wilde plannen voor rekeningrijden? Of doelt de krant soms op de privatisering van de PTT, die zij heeft geïnitieerd? Tja, hoe vrij is een markt die wordt gedomineerd door KPN en TPG? Ach, “het moet niet al te gecompliceerd zijn”, zegt ex-echtgenote Bram Peper. Op een goed doordachte ideologie heeft hij haar nooit betrapt. “Vraag haar niet het Liberaal Manifest te schrijven.”

De Wall Street Journal blijft echter optimistisch. Kroes is ‘instinctief pro-Amerikaan’ en haar benoeming is “waarschijnlijk goed voor de betrekkingen tussen de EU en de Verenigde Staten.” De vertrekkende Mario Monti stond sceptisch tegenover het lobbyen van grote bedrijven. Kroes daarentegen zal de ‘juridische theorieën vermijden’ die Monti in aanvaring bracht met onder andere General Electrics, zo verwacht de krant.

Dat heeft de Wall Street Journal weer wel goed gezien. Netwerken en lobbyen is Kroes’ tweede natuur, Kroes is eerder ‘pragmatisch dan ideologisch’ zoals een van haar voorgangers Karel Van Miert het beleefd uitdrukt. Lees: lobbyisten van al dan niet Amerikaanse bedrijven zijn welkom om de nieuwe Eurocommissaris Kroes uit te leggen hoe zij de Europese markt een stukje vrijer en concurrender dachten te maken.