Money Matters: De beste wensen

fallback
2006 belooft een bijzonder jaar te worden. Wij van de overheid hebben in 2005 ons best gedaan om allerlei nieuwe spelregels voor u te verzinnen. Nu bent u aan zet. Mogen wij u veel succes wensen?

Beste ondernemer, werkgever en werknemer. 2006 wordt geen jaar om bij de pakken neer te zetten. De conjunctuur trekt aan, en alleen al daarom krijgt u het druk dit jaar. Wij van de overheid hebben ervoor gezorgd dat Nederland dit jaar nog meer bedrijvigheid zal laten zien. Wij hebben in 2005 allerlei nieuwe wetten en regels doorgevoerd, om uw agenda nog voller te laten lopen. Het leven zal makkelijker noch leuker worden. Leest u even mee?

Vanaf 1 januari verdwijnt de WAO om plaats te maken voor de WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Vrijwel niemand begrijpt precies wat de wet behelst, vandaar de bijnaam ‘Wet ingewikkeld allemaal’. Maar hoe ingewikkeld en onbegrijpelijk ook, we moeten ons er allemaal aan houden. Overigens in ons eigen voordeel (u ziet het, de overheid heeft het beste met ons voor): het gaat erom dat minder mensen als arbeidsongeschikt worden beschouwd. Arbeidsongeschikt zijn alleen nog mensen die vanwege hun handicap helemaal niet meer kunnen werken. Gedeeltelijk arbeidongeschikten zijn nu gedeeltelijk arbeidsgeschikt. U begrijpt dat voor deze verandering in terminologie een nieuwe wet in het leven moest worden geroepen. Wij pakken de zaken graag grondig aan bij de overheid.

En dan levensloopregeling, waarbij de werknemer spaart voor tussentijds verlof en de werkgever de administratie bijhoudt. Werkgevers zullen wel blij zijn met deze nieuwe regeling, dachten we zo. De overheid heeft de afgelopen jaren zo veel administratieve lasten teruggedrongen, we dachten er dit jaar maar eens een schepje administratieve lasten bovenop te doen. De werkgever zal het wel erg prettig vinden dat hij wordt ingeschakeld als onbezoldigd administratiekantoor van de overheid, en mag bijhouden of zijn werknemers niet te veel geld storten in de levensloopregeling. En uiteraard hebben wij er ook hier voor gezorgd dat de wet niet te simpel is na te leven. Zo hebben wij een uitzondering gemaakt voor werknemers tussen de 51 en 56 jaar. En de werknemer mag geen geld wegezetten voor zowel levensloop als spaarloon. Zo zijn er nog wel meer willekeurige uitzonderingen en clausules. Ga d’r maar aanstaan, werkgever!

Maar daarmee zijn we er nog niet. De grootste rompslomp voor werkgevers levert de nieuwe loonaangifte op, operatie Walvis fase 2. Bedrijven moeten de gegevens over hun werknemers vanaf 1 januari 2006 vaker en sneller (digitaal) doorgeven. Want u weet het: in het bedrijfsleven moet het geld rollen, bij de overheid moeten de cijfers stromen. Hebben ze u al verteld dat alle gegevens voor de polisadministratie voortaan moeten worden ingeleverd bij de Belastingdienst? Dat is handig: uw hele administratie bij één loket, met één druk op de knop. Spaart tijd en geld. Mits uw automatiseringssysteem erop is afgestemd uiteraard. Dat zal wel niet het geval zijn, en tegen de tijd dat u uw automatisering op orde heeft, verzinnen wij wel wat nieuwe regels om u aan het werk te houden.

Wij willen maar zeggen: veel succes ermee. En nog de beste wensen.