Money Matters: Bescherming tegen Bokito

fallback
Hoe wapen je je tegen de gorilla's van deze wereld? En als er eentje ontsnapt, wat kun je dan het beste doen om erger te voorkomen? Enkele aanbevelingen.

Laatst viel een gorilla topman Rijkman Groenink van ABN AMRO aan. Toegegeven, het was een beetje zijn eigen schuld. Hij had jarenlang gedweept met de wetten van de jungle, zonder erbij stil te staan dat die zich wel eens tegen hem zouden kunnen keren. Hij waande zich sterker dan de Bokito’s van deze wereld, en dat was een ernstige taxatiefout. Tot dusver heeft hij nog maar een paar schrammen opgelopen, maar als ik hem was zou ik heel voorzichtig zijn. Misschien is het al te laat. Overal liggen gorilla’s op de loer. Ze zitten achter hem aan.

Hoe wapen je je tegen de gorilla’s van deze wereld? In Duitsland ontsnapt ook wel eens gorilla; om dit in de toekomst te voorkomen hebben ze daar beschermingsmaatregelen genomen. Dat lijkt heel verstandig. Maar feit is wel dat de direntuinen daar heel wat minder aantrekkelijk zijn geworden. Ook zijn de bezoekers minder alert geworden. Als er een gorilla ontsnapt, zijn ze dus extra kwetsbaar. En natuurlijk ontsnapt er nog wel eens een gorilla, nu de prooi zo voor het grijpen ligt.

Praten met de gorilla’s, contact zoeken, is dat dan een oplossing? Nou nee. Zoals bekend zien gorilla’s oogcontact al als een daad van agressie. Waarom dan de dialoog aangaan. Gorilla’s denken alleen aan zichzelf. De belangen van andere stakeholders tellen voor hen niet mee. Nu kun je wel proberen uit te leggen dat – zeker op lange termijn – de belangen van gorilla’s en andere partijen best samen kunnen vallen, maar dat wil er bij de meeste gorilla’s toch niet in. Die zijn niet zo gericht op de lange termijn.

Niets doen dan maar? Dat lijkt misschien een optie. Liberale biologen en apenkenners pleiten hiervoor. Ga die strijd met de gorilla’s maar aan, roepen zij. Moge de beste winnen! Wat je niet doodt, daar wordt je sterker van! Eigen belang is in het algemeen belang! Maar zij zien over het hoofd dat de meeste mensen geen partij zijn voor de gorilla’s. Zeker als de gorilla’s hun krachten bundelen. Zo groot, zo sterk: daar kan niemand tegenop.

Wat dan? Het probleem is nijpend, nu er steeds meer gorilla’s loslopen en om zich heen slaan. Een makkelijke oplossing is er echter niet. Maar er moet iets gebeuren, willen we niet dat de Rijkman Groeninks van deze wereld als loslopend wild worden behandeld. Ik hoop dat de oppasser raad weet.Gerelateerde artikelen