Money Matters: Alle innovatie het land uit!

fallback
Nederland is een handelsnatie, altijd al geweest. Helaas telt ons land ook een aantal bedrijven dat innovatief meent te moeten wezen. Het is te hopen dat de hoge heren in Den Haag ze het land uit jagen. Enkele adviezen.

1. Richt een Innovatieplatform op. Laat allerlei hoogwaardigheidsbekleders uit bedrijfsleven en onderwijs er zitting in nemen. Het gepolder kan beginnen. Besluiteloosheid en gebrek aan daadkracht terwijl u zelf alleen maar achterover hoeft te leunen.

2. Veel (misschien wel de meeste) vernieuwingen in het bedrijfsleven berusten niet op technologische innovaties, maar op verbeteringen van processen en andere systeeminnovaties. Stimuleer deze laatste dus in geen geval.

3. Ook (juist) bij technologische innovaties is een goede uitvoering van een idee, concept of ontwerp belangrijker dan het idee zelf. Stimuleer dus wel onderzoek, moedig desnoods patent- en octrooiaanvragen aan, maar vooral niet de daaropvolgende fasen: het uitontwikkelen van een product en het op de markt brengen. Bedrijven die met allerlei onaffe ideeën en halfbakken producten zitten zal de smaak van het innoveren snel vergaan.

4. Allerlei schijnbaar stimulerende regels zijn een probaat middel om de innovatielust te smoren. Innovatie is een creatief proces, en creativiteit is een zaak die heel moeilijk gestuurd kan worden. Waar het meestal om gaat is mensen de mogelijkheid bieden om creatief te zijn, en dan te hopen dat ze het ook werkelijk worden. Door allerlei regels in te stellen kun je die creativiteit mooi afremmen.

5. Pas op met subsidies. Subsidies aan grote bedrijven kunnen geen kwaad, als die geen heil zien in een innovatief onderzoek, zullen ze echt niet van mening veranderen als er wat subsidiegeld hun kant op komt. Maar bij kleinere bedrijven kan een subsidie net de doorslag geven om een bepaald onderzoek door te zetten. Gebruik dus alle bureaucratische middelen die tot uw beschikking staan om subsidieaanvragen van kleinere bedrijven te ontmoedigen.

6. Ondernemerschap is gevaarlijk. Ontmoedig het dus. Een hoge belastingdruk is een eerste stap in de goede richting, maar niet genoeg om innovatie af te remmen. Niet alle ondernemers werken voor het geld, een proberen te innoveren ongeacht de hhogte van hun belastingaanslag. Zadel hen daarom op met geestdodende administrtatieve lasten, dat heeft zeker effect.

7. U kunt de innovatiedrang binnen bedrijven niet helemaal afremmen, maar u kunt wel een ontmoedigingsbeleid voeren. In de eerste plaats kunt u grote en logge bedrijven stelselmatig bevoordelen boven kleine, innovatieve ondernemingen. Door het onderwijs te saboteren, kunt u de instroom van innovatieve medewerkers in het bedrijfsleven tegengaan.

Tot zover enkele aanbevelingen. Succes gegarandeerd. Voor u het weet, kunt u het Innovatieplatform opheffen. Alle innovatieve ondernemingen zijn het land uit gevlucht. Missie geslaagd.